06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 16 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

GROTE REGIONALE VERSCHILLEN

BIJ WIJKVERPLEGING.

bron: Redactioneel/Vektis.

door: Ton van Vugt.

Uit onderzoek van Vektis Intelligence naar de wijkverpleging in Nederland blijkt dat de gemiddelde kosten wijkverpleging circa 6.200 euro per cliënt in 2017 zijn. Mannen hebben gemiddeld 5.600 euro aan kosten en vrouwen 6.500 euro. Daarnaast maken mensen met wijkverpleging ook veel gebruik van geneesmiddelen (99%), ziekenhuiszorg (95%) en hulpmiddelen (79%), bijvoorbeeld een bloedglucosemeter in het geval van diabetes.

In 2017 maken ruim 550 duizend mensen gebruik van wijkverpleging. Per maand stroomden er 18 duizend nieuwe cliënten in.

Regionale verschillen.

De regionale verschillen in het gebruik van wijkverpleging zijn groot: In Stadskanaal, Westerwolde en Sluis wordt vaker een beroep gedaan op de zorg die de wijkverpleging biedt dan in bijvoorbeeld Urk en Zeewolde.

De totale uitgaven voor wijkverpleging in 2017 bedragen 3,4 miljard euro. Dat is 6% hoger dan in 2016.

Kijk voor meer inzichten over de wijkverpleging op de website van Vektis met publieke zorginzichten Zorgprisma Publiek.

Wijkverpleging.

Wijkverpleging is er voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Het gaat hierbij om hulp bij de algemene dagelijkse verrichtingen, zoals wassen en aankleden of het klaarzetten en toedienen van medicijnen. En ook het verrichten van verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging. Wijkverpleging wordt vergoed uit de basisverzekering.

Meer actuele zorginzichten.

Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence op deze website meer zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld mondzorg, huisartsenzorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen.

Vektis Intelligence wil met dit soort inzichten in de zorg een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg.

► Visie op wijkverpleging:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105