Maandag 15 januari 2018

Laat de tekst voorlezen

ZICHT EN GRIP OP LEREND VERMOGEN: METHODE VOOR ZELFEVALUATIE GEREED.

bron: Redactioneel/ActiZ.

door: Marlies van der Vloot.

In het kader van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn ActiZ en BTN trekker van de opdracht om een methode te ontwikkelen die het lerend vermogen van zorgorganisaties zichtbaar maakt.

De eerste versie van deze methode is goedgekeurd door de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg en beschikbaar voor zorgorganisaties. In 2018 zal een pilot uitgevoerd worden. Na afronding van de pilot en verwerking van de bevindingen zal een (aangepaste) versie van de methodiek aangeboden worden aan het Zorginstituut.

De methode Zelfevaluatie is een hulpmiddel voor:

- de organisatie zelf om zicht en grip te krijgen op lerend vermogen;

- in- en externe stakeholders en toezichthouders om over het resultaat van de Zelfevaluatie in gesprek te gaan.

De ontwikkelde methode is een eerste versie die gebruikt kan worden in 2018. Dan wordt deze ook uitgetest, geëvalueerd en doorontwikkeld samen met de praktijk. Daarvoor wordt t.z.t een oproep gedaan. Ook komt een document met tips en goede voorbeelden beschikbaar als hulpmiddel voor zorgorganisaties die lerend vermogen in hun organisatie willen stimuleren.

Bruikbaar voor de IGJ.

De methode is ontwikkeld in samenspraak met de praktijk van zorgorganisaties. Ook de cliëntenorganisaties en de IGJ waren betrokken. De methode is immers bedoeld om ook geschikt te zijn voor de IGJ in de rol van toezichthouder.

Overigens is het niet zo dat het gebruik van deze methode nu verplicht is voor zorgorganisaties. De IGJ heeft aangegeven de methode zeer bruikbaar te vinden, maar laat het vrij aan organisaties om te bepalen of zij er gebruik van willen maken.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum

Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.