06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 14 mei 2018

Laat de tekst voorlezen

BESTUURDERS GEHANDICAPTENZORG IN DIALOOG OVER VEILIGHEID.

bron: Redactioneel/Bartiméus.

door: Ton van Vugt.

Openlijk praten over veiligheidsdilemma’s en gevoelens van onveiligheid is in veel organisaties in de gehandicaptenzorg helemaal niet vanzelfsprekend. Hierover spraken bestuurders en directeuren van zorgorganisaties tijdens de bestuurstafel ‘Maak onveiligheid bespreekbaar als bestuur’ op 17 april jl. “Gestructureerd praten over veiligheid in je organisatie is echt goed bestede tijd,” verzekert bestuurder Jopie Nooren.

Met kleinschaliger zorg, complexere zorgzwaarte en personeelsgebrek zijn onveilige situaties voor medewerkers bijna niet te voorkomen. In organisaties waar geen cultuur heerst om over gevoelens van onveiligheid te praten, kan dit leiden tot vermindering van het werkplezier, minder goede zorg voor de cliënt en mogelijk langdurig ziekteverzuim. Een continue dialoog over veiligheid is dus een belangrijk onderdeel van je professionaliteit, was de conclusie van de bestuurders. “Je zal als cliënt maar de pech hebben dat je in een team komt waar de cultuur niet open en transparant is.”

Niet vanzelfsprekend.

De bestuurstafel, georganiseerd door sociale partners verenigd in de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), werd bezocht door bestuurders en zorgdirecteuren van organisaties uit de gehandicaptenzorg. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat een open cultuur en structurele dialoog over veiligheid niet vanzelfsprekend is.

De VeiligPlus-aanpak.

Afgelopen twee jaar heeft StAG bij elf organisaties de dialoog over veiligheid op gang gebracht met de VeiligPlus-aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op een bewezen en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van Stichting IZZ en Erasmus Universiteit. Met de VeiligPlus-aanpak werken organisaties in een half jaar tijd naar een continue dialoog tussen zorgprofessionals onderling, maar ook tussen werkvloer en top. De ervaringen van deelnemende organisaties zijn zeer positief.

Jopie Nooren, bestuurder van Bartiméus, deelt haar ervaringen met de zaal: “Wij hebben de VeiligPlus-aanpak met een aantal teams doorlopen en ik wil het in mijn hele organisatie doorvoeren. Wat ik mooi vind, is dat de VeiligPlus-aanpak niet alleen een dialoog in teams op gang brengt, maar je creëert een heel veiligheidsnetwerk met mensen om het team heen.” Een onderdeel van de aanpak is dat teams geregeld met een bestuurder over veiligheid spreken. “Het is enorm belangrijk dat je als bestuurder laat zien dat je je medewerkers steunt.”

Interesse in het gehele artikel? Ga dan naar de website van VGN.nl.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.