Maandag 12 maart 2018

Laat de tekst voorlezen

ROTTERDAM BEËINDIGT

DUIZENDEN UITKERINGEN.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Sjoerd Willen/Ton van Vugt.

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen vier jaar zeker 8.800 uitkeringen beëindigd na rechtmatigheids- en fraudeonderzoeken. Dat maakt wethouder Maarten Struijvenberg (werk en inkomen, Leefbaar Rotterdam) bekend.

In het kader van een pilot, werden vanaf 2014 jaarlijks 3.000 keer de rechtmatigheid van een bijstandsuitkering heronderzocht. Naar aanleiding van die controles, is de uitkering van 2.300 ontvangers beëindigd. De helft van hen ontvangt volgens Struijvenberg nog steeds geen bijstandsuitkering.

Informatieplicht.

Na regulier rechtmatigheidsonderzoek en fraudeonderzoek werden 14.000 gevallen vastgesteld waarbij iemand een te hoge uitkering ontving, of helemaal geen recht op een bijstandsuitkering bleek te hebben. Naar aanleiding daarvan werden maar liefst 6.500 uitkeringen beëindigd in de laatste vier jaar. In 62 procent van de fraudegevallen had een bijstandsontvanger een te laag inkomen doorgegeven aan de sociale dienst. Ook werd de informatieplicht vaak niet nageleefd doordat ontvangers wijzigingen in de woon- of leefsituatie niet had doorgegeven aan de gemeente. Deze groep is goed voor 36 procent van de fraudegevallen.

Maatregel.

In de laatste vier jaar legde de gemeente Rotterdam 11.754 keer een zogeheten maatregel (een korting op de uitkering) op. Het aantal opgelegde maatregelen nam tussen 2014 en 2017 met ongeveer 50 procent toe. In de meeste gevallen werden Rotterdammers op hun uitkering gekort omdat zij niet kwamen opdagen voor, of niet meewerkten aan afspraken over de re-integratie. Ook werd er vaak onvoldoende gesolliciteerd. Aan werkzoekenden werden laatste vier jaar bijna 8.000 boetes uitgeschreven en werden 1.800 waarschuwingen gegeven.

86 miljoen euro bespaard.

Rotterdam heeft het omvangrijkste bijstandsbestand van het land. Begin deze maand stond de teller op maar liefst 37.531 bijstandsgerechtigden. Met de controles en onderzoeken zegt Struijvenberg de afgelopen vier jaar 86 miljoen euro te hebben bespaard.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum