Maandag 12 maart 2018

Laat de tekst voorlezen

ZELFSCAN I-SOCIAAL DOMEIN BESCHIKBAAR VOOR ZORGAANBIEDERS.

bron: Redactioneel/EenVandaag [AVROTROS].

door: Marlies van der Vloot.

In hoeverre past uw organisatie de i-Sociaal Domein standaarden al toe? En hoe consistent gebeurt dit? Zijn er mogelijkheden voor uw organisatie om nog meer administratieve lasten te vermijden? Hier komt u achter door de Zelfscan Aanbieder I-SD Standaarden in te vullen.

Aanbieders en gemeenten kunnen hun administratieve lasten in het sociaal domein beperken door met landelijke standaarden te werken voor de onderlinge informatie-uitwisseling. Deze standaarden zijn de afgelopen twee jaar ontwikkeld door het programma i-Sociaal Domein. Het gebruik van de standaarden bespaart kosten, zeker in situaties waar aanbieders met meer dan één gemeente samenwerken.

Gebruik van de zelfscan.

De Zelfscan Aanbieder i-SD Standaarden geeft inzicht in de interne processen van uw organisatie en maakt inzichtelijk of de verschillende standaarden consistent worden toegepast. Het gaat om de gegevensuitwisseling op basis van berichtenstandaarden iWmo en iJw, maar ook om de afspraken over de financiële controle achteraf.

Met behulp van de zelfscan kunt u ook de planning inzichtelijk maken van de onderdelen die u nog kunt verbeteren.

Gesprek tussen gemeente en aanbieder.

Alleen als zowel de aanbieder als de gemeente de standaarden en voorzieningen consistent toepassen, kunnen beide partijen optimaal profiteren van de voordelen van de standaardisatie.

Als uw organisatie nog niet alle standaarden gebruikt, is het belangrijk om met de gemeenten te delen hoe ver uw organisatie is met het implementeren ervan. Ook is het belangrijk om met gemeenten te bespreken wat uw planning is om de standaarden volledig te hebben geïmplementeerd. Omgekeerd, kunt u de uitkomsten van de Zelfscan ook gebruiken in gesprekken met gemeenten die zelf nog niet alle landelijke standaarden en voorzieningen gebruiken.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum