06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 9 augustus 2018

Laat de tekst voorlezen

IS UW GEMEENTE EEN KOPLOPER

VN-VERDRAG HANDICAP?

bron: Redactioneel/Ieder(in).

door: Ton van Vugt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op zoek naar 25 gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. Hoe doet uw gemeente het als het gaat om volwaardig meedoen en de inzet van ervaringsdeskundigen?

U kunt uw gemeente nomineren. Dat kan door een e-mail te sturen naar post@iederin.nl of door te bellen met Ieder(in) 030-720 00 00. Gemeenten kunnen zich zelf ook als koploper aanmelden bij de VNG.

Uiteindelijk selecteert VNG samen met de Alliantie VN-verdrag (Ieder(in), Per Saldo, Mind-LPGGz, Coalitie voor Inclusie en de LFB) 25 koplopers die als voorbeeld kunnen dienen voor andere gemeenten.

Leren van elkaar.

De VNG merkt dat er bij sommige gemeenten enthousiasme is voor het uitvoeren van het VN-verdrag en werken aan een inclusieve samenleving. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie agenda.

Toch valt er op dit gebied nog altijd veel (van elkaar) te leren. Daarom start de VNG het Koploper-programma VN-verdrag. Om zo een extra impuls te geven aan de al lopende initiatieven van gemeenten die zich richten op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. De VNG wil faciliteren dat koplopers en andere gemeenten bij elkaar ‘in de keuken’ kunnen kijken en zo van elkaar kunnen leren.

Wanneer koploper?

De VNG selecteert, in overleg met de Alliantie VN-verdrag, wie koploper kan worden. Daarvoor zijn drie criteria opgesteld:

Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda.

Er is sprake van een innoverende aanpak.

De initiatieven dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving.

Meer info.

De initiatieven waarmee een koploper zich onderscheidt, kunnen verschillen. De ene koploper heeft al een lokale inclusie agenda, de ander is bezig met een meer inclusieve arbeidsmarkt en weer een ander juist met toegankelijkheid van informatie.

Bij de selectie streven we naar geografische spreiding en diversiteit van de thema’s. Voor meer informatie en toelichting op de criteria, lees hieronder het achtergrondartikel Koplopers VN-verdrag.

Loopt uw gemeente voorop? Meld ze dan hier aan: post@iederin.nl.

► VN-verdrag voor mensen met een beperking:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105