06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 9 augustus 2018

Laat de tekst voorlezen

TERUGTREKKEN ZORGVERZEKERAARS UIT MINIMAPOLISSEN WEKT ZORG.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Sjoerd Willen/Ton van Vugt.

Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis trekken zich de laatste tijd terug uit de minimapolissenregelingen van meerdere gemeenten. Het is de vraag of de minimapolissen in de huidige vorm lang houdbaar zijn.

Menzis laat desgevraagd weten dat het ervoor kiest zich uit de minimapolissen in dertig gemeenten terug te trekken omdat het de samenwerking met gemeenten in het eigen kerngebied wil intensiveren. In de regio’s waar Menzis zich terugtrekt, zegt de zorgverzekeraar te weinig inkoopkracht en geen optimaal netwerk van klanten en zorgaanbieders te hebben. Volgens een woordvoerder heeft Menzis de desbetreffende gemeenten afgelopen maanden geïnformeerd en is het met de betrokken gemeenten in gesprek voor een goede afwikkeling. ‘Daarbij kijken we er ook naar of de genoemde einddatum realistisch is, of dat er wellicht nog een jaar uitstel nodig is’, aldus de woordvoerder.

Meerdere partijen.

Marlies Stokman, contractmanager sociaal domein bij de gemeente Lelystad, waar Menzis zich ook terugtrok, laat weten dat de minima van Lelystad zich via de gemeente nog altijd kunnen verzekeren voor ziektekosten. ‘Wij zitten voorlopig goed. Het nieuws dat Menzis zich ging terugtrekken naar haar kerngebied kwam voor ons niet uit de lucht vallen. Bovendien hadden wij al heel lang meerdere partijen waarmee we samenwerkten voor de minimapolissen. Toen eerder Zilveren Kruis besloot zich terug te trekken, zijn we al een contract aangegaan met De Friesland.’

Minimapolissen onaantrekkelijk voor verzekeraars.

Ondanks dat Lelystad hoog en droog zit, is Stokman niet gerust op de terugtrekkende beweging van de zorgverzekeraars: ‘Ik maak me wel zorgen om de ontwikkeling rond collectieve verzekeringen. Vooral bij de minimapolissen gaat het om verzekeringen voor een kwetsbare groep. Mensen met een laag inkomen hebben vaker een hoge zorgvraag waardoor de minimapolissen voor de verzekeraars een relatief onaantrekkelijk product zijn om aan te bieden. Wanneer het collectieve aanbod en de gemeentelijke bijdrage weg zouden vallen bestaat de kans dat er betalingsachterstanden ontstaan of dat mensen zich niet adequaat verzekeren waardoor zorgmijding en een toenemend beroep op bijzondere bijstand tot de risico’s behoren.’

Gesprekken zorgverzekeraars en VNG.

In Apeldoorn trok Menzis zich terug uit een vijfjarencontract. Wethouder Mark Sandmann zei destijds toe zich persoonlijk in te spannen om de gevolgen voor de 6.000 minimapolishouders zoveel mogelijk te beperken en een overbrugging voor 2019 te garanderen. Een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn laat aan Binnenlands Bestuur weten dat inmiddels is overeengekomen dat Menzis de minimapolis er tot eind 2019 zal blijven aanbieden. Een woordvoerder de gemeente Assen, waar Zilveren Kruis zich voor Menzis al terugtrok, kan nog niet dieper ingaan op de kwestie. Over eventuele zorgen om het voortbestaan van de minimapolissen of de gesprekken met zorgverzekeraars daarover kan ook de VNG nog niets zeggen.

Bedrijfseconomisch verantwoord.

Zilveren Kruis trok zich eerder terug uit minimapolissen in Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo omdat die niet langer kostendekkend waren voor de zorgverzekeraar. De VNG liet daarom onderzoek uitvoeren naar de minimapolissen, waaruit juist bleek dat zowel zorgverzekeraars als gemeenten tevreden zijn met de werking van de minimazorgpolissen. Wel zouden grotere landelijke zorgverzekeraars kritischer zijn dan kleine verzekeraars die vooral regionaal werken. Hoofdzaak voor de zorgverzekeraars is vooral dat de minimapolissen bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

Alternatief.

Bij vergelijking van verschillende scenario’s bleek dat gemeenten hogere kosten verwachten als het instrument minimapolissen ongewijzigd blijft. Als budgetten gelijk blijven terwijl het aantal gebruikers stijgt, zullen minimapolissen bovendien minder effectief zijn doordat de gemeentelijke bijdrage per gebruiker daalt. Ondanks dat zowel gemeenten als zorgverzekeraars het liefst kiezen voor een scenario waarin de minimapolissen worden doorontwikkeld, bevelen de onderzoekers wel aan dat gemeenten zich gaan beraden op een alternatief voor de minimapolissen. Volgens de onderzoekers zijn zorgverzekeraars niet van plan ‘zich op korte termijn te heroriënteren op de continuering’ van de minimazorgpolissen, maar kunnen gemeenten daar beter wel op anticiperen.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105