06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 8 november 2018

Laat de tekst voorlezen
0

BEGELEIDING BIJ SPORTEN

KAN ONDER WMO VALLEN.

bron: Redactioneel/Ieder(in).

Begeleiding bij het sporten kan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Sport is een maatschappelijke activiteit en ‘participatie’, zoals bedoeld in de Wmo. Tevens bevestigt de Centrale Raad nog een keer dat mantelzorg altijd vrijwillig is en niet afgedwongen kan worden.

Het standpunt van sommige gemeenten dat sportbeoefening een ‘eigen keuze’ is en daarom niet onder de Wmo zou vallen, is met deze uitspraak van de hoogste bestuursrechter onhoudbaar geworden.

Per persoon bekijken.

Belangrijk in deze zaak is dat de Raad het beoefenen van sport als ‘maatschappelijke activiteit’ kwalificeert en daarmee onder het begrip ‘participatie’ in de zin van de Wmo komt te vallen. Dit betekent dat iemand die vanwege een beperking of chronische ziekte begeleiding of ondersteuning nodig heeft bij het beoefenen van sport, een beroep kan doen op een maatwerkvoorziening via de gemeente.  

Wel moet altijd per individuele situatie worden beoordeeld of aan alle overige vereisten voor een maatwerkvoorziening wordt voldaan. Bij die beoordeling mag worden bekeken of de aanvrager ook een andere sport kan kiezen waar geen begeleiding bij nodig is. Ook mag worden bekeken of de begeleiding bij het sporten via mantelzorg, het sociaal netwerk of vrijwilligers kan worden geboden. Zo ook in deze zaak.

Vrijwillige hulp.

De aanvrager in deze zaak heeft vanwege een lichamelijke beperking begeleiding nodig bij het bestijgen van haar paard. De Raad oordeelt dat deze begeleiding een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo kan zijn. De aanvrager kon echter niet aantonen dat de begeleiding niet ook geboden kon worden door een vrijwilliger of iemand van de manege. Daardoor kwam de begeleiding in deze zaak niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, maar dat neemt niet weg dat het onder andere omstandigheden wel tot een Wmo-maatwerkvoorziening had kunnen leiden. 

Mantelzorg is vrijwillig, niet iets anders.

In dezelfde uitspraak bevestigt de Centrale Raad ook eerdere uitspraken dat mantelzorg alleen aan de orde is als sprake is van vrijwilligheid. De gemeente kan alleen rekening houden met de aanwezigheid van mantelzorg als sprake is van vrijwilligheid.

Als mensen binnen het sociale netwerk niet vrijwillig zorg of ondersteuning willen leveren, maar daarvoor een betaling verlangen, dan zal de gemeente hiervoor een voorziening moeten treffen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

In deze zaak ging de gemeente ervan uit dat de begeleiding door de ouders als mantelzorg kon worden bestempeld, waardoor het pgb werd ingetrokken. Ouders hadden echter te kennen gegeven de begeleiding niet zonder betaling te willen doen. Dan is er geen sprake meer van vrijwilligheid en dus ook niet van mantelzorg. De gemeente zal in zo’n situatie toch over de brug moeten komen.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over ondersteuning bij sport vanuit de Wmo: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3348 

Meer bij Sociaalweb: Begeleiding bij sport en vrijetijd valt onder de Wmo door advocaat Matthijs Vermaat

Eerdere uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over mantelzorg: ECLI:NL:CRVB:2017:17 en ECLI:NL:CRVB:2018:368

► Sport en bewegen voor mensen met een beperking:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedemiddag

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.