06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 8 november 2018

Laat de tekst voorlezen
0

UWV PUBLICEERT NIEUWE KWARTAALRAPPORTAGES:

43.662 BANEN VAN BANENAFSPRAAK GEREALISEERD.

bron: Redactioneel/UWV/Cedris.

UWV bracht onlangs een nieuwe regionale trendrapportage uit. Daarin wordt zichtbaar hoe de garantiebanen en de beschutte banen (en aanvragen daartoe) zich per arbeidsmarktregio ontwikkelen. Werkgevers blijken medio dit jaar al boven de doelstelling uit te komen van 43.500 banen die is geformuleerd voor heel 2018.

Het aantal beschutte plaatsen zit in de lift, maar blijft nog sterk achter.

Waarom deze rapportages?

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op het verzoek van het ministerie van SZW en de Werkkamer elk kwartaal vier rapportages:

In de regionale trendrapportage banenafspraak lezen we hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn. De trendrapportage wordt niet gebruikt om te bepalen of de quotumregeling ingevoerd gaat worden, dat gebeurt eenmaal per jaar. De zogenaamde ‘driemeting’ verscheen afgelopen zomer.

De doelstelling voor eind 2018 is om 43.500 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 12.500 bij de overheid en 31.000 bij de markt. Uit de trendrapportage blijkt dat werkgevers in het kader van de banenafspraak tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2018 in totaal 43.663 extra banen realiseerden: 32.782 via een regulier dienstverband plus 10.880 via een uitzendcontract of detachering. Voor zover dit er na de aangenomen motie over het opheffen van het onderscheid nog toe doet, is dit nog niet in de delen naar markt en overheid.

Voor de viermeting, die medio 2019 uitkomt, verwerkt UWV ook de tot en met eind december 2018 bijgewerkte Wsw- en Wiw/ID-gegevens en gegevens over de praktijkroute van respectievelijk Panteia, CBS en Inlichtingenbureau.

De Factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.

Ontwikkeling transparantie klantprofielen.

De publicatie Transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht. 72% van de in totaal 208.788 personen die in het doelgroepregister staan, zijn opgenomen in Sonar. 22% hiervan zijn gemeenteklanten, de rest is afkomstig van UWV. Bij 85% van de gemeenteklanten is in Sonar geen profiel aangemaakt. Bij de UWV-klanten is dit 35%.

Rapportage beschut werk.

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak verscheen is ook de UWV-rapportage beschut werk. Daarin lezen we dat in juni van dit jaar 1.812 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden. In de vorige kwartaalrapportage (eind maart jl) waren dit er nog 1.465. Ook blijkt uit deze rapportage dat van de mensen die tot en met 31 maart 2018 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 64 procent drie maanden later een baan had.

Dertig procent van de aanvragen eindigden in een negatief advies. Bij krap 45% van de 3.662 positieve adviezen deed de gemeente de aanvraag, bij de overige 55% de burger zélf – dit is sinds begin 2017 mogelijk en daarvan maakten 3.228 personen gebruik.

Van de door inwoners zelf aangevraagde adviezen wordt circa 36% afgewezen, bij de gemeentelijke aanvragen eindigt eenvijfde in een negatief advies.

Voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s heeft UWV deze en andere cijfers inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie.

Meer informatie is te vinden in de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages.

► Wet banenafspraak:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenavond

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.