Donderdag 8 maart 2018

Laat de tekst voorlezen

TEGEMOETKOMING VOOR

LAGERE WW DOOR ZIEKTE.

bron: Redactioneel/UWV.

door: Carlijn de Groot.

Minder inkomsten door ziekte leidt niet meer tot een lagere WW-uitkering. Mensen die in het jaar voor hun WW-uitkering ziek waren en die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zich sinds 1 januari inschrijven voor een tegemoetkoming.

De tegemoetkoming geldt als u direct vanuit een dienstverband werkloos werd en in het jaar voordat u WW kreeg langer dan 12 weken ziek was. Als u door die ziekte minder inkomsten had, werd uw dagloon en daardoor uw uitkering lager. U kunt dan misschien een tegemoetkoming krijgen.

Voorwaarden tegemoetkoming.

Was uw dagloon lager doordat u ziek was voordat u WW kreeg? Dan kunt u zich inschrijven voor de tegemoetkoming als u aan deze voorwaarden voldoet:

Uw WW-uitkering ging op of na 1 juli 2015 en voor 1 december 2017 in.

In het jaar voor uw eerste werkloosheidsdag ontving u in totaal meer dan 12 weken minder loon of een Ziektewet-uitkering omdat u ziek was.

Het verschil tussen uw oude en het nieuwe dagloon is meer dan 7%.

Inschrijven tegemoetkoming.

Op uwv.nl leest u precies hoe u zich kunt inschrijven voor een tegemoetkoming. Dat kan tot en met 30 juni 2018. Waarschijnlijk in het najaar van 2018 hoort u dan of u de tegemoetkoming krijgt.

Vraag de toeslag zelf aan.

Op uwv.nl/toeslag leest u meer over de toeslag van UWV. U kunt daar ook de toeslag aanvragen.

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum