06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 5 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

MEER MAATWERK GEMEENTEN NODIG VOOR MENSEN MET EEN LICHTE VERSTANDELIJKE BEPERKING.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Sjoerd Willen/Ton van Vugt.

Gemeenten moeten zogenoemde lvb’ers – mensen met een lichte verstandelijke beperking – eerder als zodanig leren herkennen, en deze groep meer hulp op maat gaan bieden bij schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding, staat in de Verkenning LVB, schulden en werk.

Die verkenning is met financiering door het UWV uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Leiden, vereniging MEE NL en A&O-fonds SBCM. Aanleiding voor de verkenning is de kwetsbare positie van lvb’ers op de arbeidsmarkt en het hoge risico dat deze groep loopt op het maken van schulden. Die twee problemen hebben weer een versterkende werking op elkaar, waardoor voor de doelgroep van lvb’ers speciale integrale benadering van arbeidstoeleiding en schuldpreventie en -hulp nodig is.

Permanent educatieprogramma.

Aanbevelingen voor gemeenten in het kader van de schuldhulpverlening zijn onder meer om via de wijkteams en sociaal raadslieden hulp bij de administratie als dienst aan te bieden aan lvb’ers. Ook moeten wijkteams in plaats van vraaggericht meer signaalgericht leren werken ten opzichte van lvb’ers. Aanvraagprocedures voor minimaregelingen moeten worden vereenvoudigd zodat lvb’ers een aanvraag zo zelfstandig mogelijk kunnen doorlopen. Arbeidstoeleiding en schuldhulpverlening moeten op elkaar worden afgestemd. Volgens de onderzoekers is daarnaast van belang dat gemeenten in sommige gevallen schulden van lvb’ers opkopen als die hen belemmeren in de arbeidsparticipatie en zijn ontstaan als gevolg van de beperking. Tot slot wordt er gepleit voor een permanent educatieprogramma over lvb’ers voor personeel dat werkzaam is in het sociaal domein.

Training herkennen lvb.

In het algemeen wordt aanbevolen dat personeel van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en bewindvoerders training krijgen in het herkennen van en omgaan met lvb’ers en het herkennen van manieren waarop die beperkingen doorwerken in het gedrag van lvb’ers. Ook moeten medewerkers van gemeenten, UWV en SW-bedrijven meer professionele ruimte krijgen om lvb’ers extra te helpen, bijvoorbeeld door een gesprek of door iets voorde cliënt te regelen. Medewerkers zouden volgens de onderzoekers daarnaast de ruimte moeten hebben om bepaalde straffen niet te hoeven uitdelen wanneer sanctioneerbaar gedrag voortkomt uit de beperking van de cliënt.

Actieplan.

Op basis van de verkenning hebben Divosa, Cedris, de NVVK, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, bewindvoerdersvereniging BPBI, MEE NL en SBCM een actieplan opgesteld om gezamenlijk de uitvoeringspraktijk rond lvb’ers in het sociaal domein te verbeteren. Dat moet er aan bijdragen dat de kennis van en omgang met lvb’ers verbetert, dat de extra drempels voor lvb’ers inschuldhulp en arbeidstoeleiding worden weggenomen en dat er pilots worden opgezet en kennis wordt uitgewisseld.

► Licht verstandelijke beperking - een late diagnose:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Meer informatie vind je op de website www.SupportExpo.nl

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juli 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.