06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 30 augustus 2018

Laat de tekst voorlezen

OVERHEADKOSTEN IN LANGDURIGE ZORG DALEN: MINDER MANAGERS, MEER ZELFSTURING.

bron: Redactioneel/Consutlancy.nl.

door: Ton van Vugt.

Uit een nieuwe studie van Berenschot blijkt dat de overheadkosten in de langdurige zorg in het afgelopen jaar verder zijn gedaald. Het onderzoeksteam van het adviesbureau stelt dat met name minder managers in combinatie met zelfsturing en minder administratief personeel hieraan ten grondslag liggen.

Iedere organisatie besteedt een deel van zijn budget aan de organisatie zelf: de zogenaamde overheadkosten. Deze kosten – waaronder die voor management, human resources, administratie en juridische zaken – zijn nodig om een organisatie draaiende te houden. Per sector kunnen deze overheadkosten nogal verschillen, stelt Mark Huijben in zijn in 2011 gepubliceerde proefschrift.

Volgens Huijben is het van belang invulling te geven aan een onderscheid tussen generieke en sectorspecifieke overheadkosten. Generieke overheadkosten komen in elke sector voor. Denk daarbij bijvoorbeeld aan juridische zaken, personeel, communicatie en administratieve kwesties. Sectorspecifieke overhead is echter sterk contextafhankelijk. Zo kan het budget dat beschikbaar is voor het vervoer van ziekenhuisbedden binnen de zorgbranche worden beschouwd als sectorspecifieke overheadkosten.

Huijben wordt binnen de onderzoekswereld naar overheadkosten als autoriteit beschouwd, wat geldt als reden dat onder meer Berenschot zijn hulp geregeld inroept. Het adviesbureau schakelde Huijben onlangs in om een benchmarkonderzoek naar overheadkosten van Nederlandse universiteiten te leiden. Daarnaast maken de onderzoekers van Berenschot in een terugkerend benchmarkonderzoek naar overheadkosten in de langdurige zorgsector steevast gebruik van Huijbens wetenschappelijke artikelen en zijn daarin beschreven definities. Ook dit jaar voerde het adviesbureau de zogeheten ‘Benchmark Care’ uit, waar ieder jaar tussen de 65 en 80 zorginstellingen aan deelnemen. Uit de resultaten blijkt dat langdurige zorg de efficiëntie heeft weten op te schroeven.

Daling overheadkosten langdurige zorg.

Binnen het onderzoek is gekeken naar overheadkosten binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), de gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het meerendeel van de organisaties binnen de langdurige zorg deden mee aan het benchmarkonderzoek: 54% van de instellingen binnen de GHZ is vertegenwoordigd, 42% van de organisaties in de GGZ en ongeveer 22% binnen de VVT. Het onderzoeksteam van Berenschot zegt dat het betrekkelijk lage deelnemerspercentage onder VVT-instellingen mogelijk veroorzaakt wordt door het reeds aanwezige jaarlijkse benchmarkonderzoek binnen dit zorgdeelgebied dat wordt gehouden door brancheorganisatie Actiz.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn de overheadkosten in alle drie de branches gedaald: in de VVT van 17,1% naar 16,0%, in de GHZ van 16,2% naar 15,8% en binnen de GHZ van 22,0% naar 21,6%. Volgens Marvin Hanekamp en Simon Heesbeen, vanuit het adviesbureau verantworordelijk voor de zorgbenchmarkstudie, zijn de dalingen binnen de GHZ en de VVT met name teweeggebracht door het hoge aandeel van teams binnen deze deelsectoren – tussen de 50% en de 60% – dat opereert als zelfsturende entiteit. Daardoor hoeven er minder managers te worden ingezet die de boel coördineren, wat scheelt in kosten. Binnen de GGZ is het aandeel van zelfsturende teams beduidend lager; zo’n 40%. Heesbeen en Hanekamp laten weten dat de daling van de overheadkosten binnen de GGZ vooral toe te schrijven is aan de vermindering van het administratieve personeel.

► Toegang tot de langdurige zorg:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.