06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 19 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

HN-INFOpunt:

ER STAAT EEN ‘BEGELEIDINGSGESPREK’ OP MIJN APOTHEEKNOTA. KLOPT DAT?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Ik haalde vorige week een medicijn op dat mijn huisarts voorgeschreven heeft. Nu staat er op de rekening van de apotheek zogeheten 'begeleidingsgesprek' gefactureerd. Klopt dit wel?

Onze HN-informateur antwoord:

Als u bij de apotheek een medicijn ophaalt, kan het zijn dat u een 'begeleidingsgesprek' krijgt.

In dit gesprek wordt alle noodzakelijke informatie gegeven over bijvoorbeeld het gebruik van het middel, de eventuele bijwerkingen en waar u bij het gebruik op moet letten. Voor dit gesprek betaalt u. De kosten staan op uw rekening als ‘terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Het gesprek en de terhandstelling horen bij elkaar en staan dus altijd samen op uw rekening.

U kunt altijd een gesprek krijgen als u een nieuw medicijn krijgt of wanneer u het medicijn al langer dan een jaar niet heeft gebruikt. De apotheker bepaalt of het begeleidingsgesprek noodzakelijk is. Als u het begeleidingsgesprek weigert, kan een apotheker besluiten het medicijn niet mee te geven. De apotheek mag het begeleidingsgesprek uiteraard alleen in rekening brengen als dit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie vindt u op de informatiepagina over Apotheekkosten. Zie ook het informatieblad 'Eerste uitgifte van medicijnen' van Patiëntenfederatie NPCF'.

Twijfelt u of de apotheeknota correct is?

In de meeste gevallen worden de kosten op een correcte manier in rekening gebracht. Mocht u daarover twijfelen of heeft u het vermoeden dat een apotheker de regels overtreedt, dan kunt u dit melden bij ons HN-INFOpunt.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juli 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105