06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 19 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

INNOVATIEFONDS ZORGVERZEKERAARS STEUNT SCHOOLLESSEN OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN.

bron: Redactioneel/Zorgverzekeraars Nederlands [ZN].

door: Marlies van der Vloot.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ondersteunt speciale lessen om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas en die problemen in een vroeg stadium te signaleren. Tijdens de lessen wordt stilgestaan bij: herkennen van psychische klachten, praten over psychische klachten en weten wat te doen wanneer je er last van hebt.

De MIND Young Academy (MYA), die al langer bestaat voor leerlingen op het vmbo en mbo, is een initiatief van MIND. De organisatie wil de MYA nu verder uitbreiden door heel Nederland en ook aansluiting vinden bij studenten uit het hoger onderwijs. Op die manier staat de MYA als een effectief programma voor alle niveaus binnen het vo, mbo en hbo en worden meer jongeren bereikt. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil graag financieel bijdragen aan het voorkomen van psychische problematiek. Scholen lijken een goede ingang te zijn om jongeren die het moeilijk hebben te bereiken nog ver voordat de GGZ in beeld komt. Bekend is dat praten over wat je bezighoudt of dwarszit, helpt. Door ervaringsdeskundigen in te zetten, zien jongeren dat het normaal is dat je je niet altijd goed voelt.

Effectiviteit behandeling clusterhoofdpijn.

Het Innovatiefonds geeft ook een bijdrage aan een klinisch onderzoek naar de effectiviteit van een zogenoemde GON-injectie bij clusterhoofdpijn. Deze aandoening heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Verapamil is het middel van eerste keus om aanvallen te voorkomen, maar heeft aanzienlijke bijwerkingen, waaronder mogelijk fatale hartritmestoornissen. Een GON-injectie kan effectief zijn om clusterhoofdpijnaanvallen te voorkomen met slechts milde, lokale bijwerkingen. Een eenmalige injectie heeft vaak al na enkele dagen effect en kan gedurende maanden effectief zijn. Het LUMC heeft voor een klinisch onderzoek naar de effectiviteit van de GON-injectie al een forse bijdrage van de Hersenstichting gekregen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft een aanvullende bijdrage om de haalbaarheid van het onderzoek te vergroten. Dit wordt bereikt door het onderzoek uit te breiden naar andere centra.

Online platform voor jonge mensen met dementie.

Alzheimer Nederland kan rekenen op steun voor uitbreiding van het online platform dementie.nl. Het gaat hierbij om een specifieke inrichting van een deel van het platform, speciaal voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten. De situatie van jonge mensen met dementie en hun naasten is veelal schrijnend. Het duurt vaak lang voordat de diagnose wordt gesteld en doordat deze mensen vaak nog werken en thuiswonende kinderen hebben, lopen zij tegen specifieke problemen aan. Via het online platform kan kunnen mensen persoonsgerichte informatie krijgen en komt er een mogelijkheid van de terugbelfunctie van de Alzheimertelefoon. Daarnaast komen er specifieke functionaliteiten zoals toegang tot ‘Experts’, ‘Leren omgaan met veranderend gedrag’ en andere ondersteuning op maat.

Het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft in juni financiële steun toegezegd aan nog een aantal projecten. Informatie over alle toezeggingen is te vinden op de site van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

► GGZ College (2) | 'Eerste hulp bij psychische problemen' (full):

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105