Donderdag 18 januari 2018

Laat de tekst voorlezen

MENTAL HEALTH EUROPE:

MEER OPBOUW GGZ IN DE WIJK

IN NEDERLAND NODIG.

bron: Redactioneel/GGZ Nederland.

door: Carlijn de Groot.

Nederland heeft in de basis een goed systeem voor geestelijke gezondheidszorg. Maar de noodzakelijke ontwikkeling om zorg in de wijk echt vorm te geven, blijft achter. Die conclusie trekt de Europese koepelorganisatie voor geestelijke gezondheid, Mental Health Europe. Ze deed onderzoek naar uitsluiting van mensen als gevolg van klinische, gedwongen of ambulante geestelijke gezondheidszorg. Het onderzoek is een vervolg op vergelijkbaar onderzoek uit 2012.

Mental Health Europe signaleert in haar rapport Mapping and Understanding Exclusion dat er in veel Europese landen nog verschillende belemmeringen bestaan om mensen met een psychische aandoening volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn slechte samenwerking tussen overheidsinstanties, gebrek aan maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een psychische aandoening en bezuinigingen. En hoewel er bij beddenafbouw in het verleden vooral aandacht was voor Midden- en Oost-Europese landen, blijkt er ook in landen als België, Ierland, Nederland, Portugal en Duitsland nog werk te verzetten. Nederland is wat Mental Health Europe betreft op de goede weg. Het doel om bedden af te bouwen slaagt, maar de opbouw van voorzieningen in gemeenten blijft achter. Dit wordt herkend door GGZ Nederland.

Voor Nederland voorziet Mental Health Europe belangrijke verbeteringen rond onvrijwillige en gedwongen behandelingen. De nieuwe Wet verplichte ggz, waar de Eerste Kamer dinsdag 23 januari over stemt, wordt door Mental Health Europe als een grote verbetering voor de rechten van patiënten en familie gezien.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum

Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.