06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 14 juni 2018

Laat de tekst voorlezen

CONCRETE VERBETERINGEN VOOR PATIËNTEN DOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

bron: Redactioneel/Hersenstichting.

door: Marlies van der Vloot.

Het is belangrijk dat onderzoek, dat in een wetenschappelijke setting is gedaan, aansluit bij de situatie van de patiënt waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. Dat klinkt logisch, toch blijkt het soms nog moeilijk om ervoor te zorgen dat kennis uit wetenschappelijk onderzoek tot concrete verbeteringen voor patiënten leidt.

De Hersenstichting zoekt nu in samenwerking met ZonMW, topsector Life Science & Health en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) naar nieuwe onderzoeksprojecten die een brug slaan tussen het laboratorium en de behandeling van patiënten in het ziekenhuis.

Net als in 2014 en 2016 (mede)financiert de Hersenstichting ook dit jaar een aantal onderzoeken in het programma ‘Translationeel Onderzoek’ van ZonMw. Sinds vrijdag 1 juni jl. staat de subsidieoproep open. Meer informatie over de inhoud van de oproep vindt u op de website van de Hersenstichting met informatie voor wetenschappers.

Dit programma sluit aan bij een van de doelstellingen van de Hersenstichting en richt zich op ziekte modificerende interventies. Ziekte modificerende interventies zijn behandelingen die ingrijpen op het ziekteproces. Het zijn middelen of andere behandelingen die de verslechtering, die door een ziekte wordt veroorzaakt, vertragen of stoppen. Ze behoeden de patiënt voor verdere achteruitgang en ze zorgen ervoor dat beperkingen die door de ziekte worden veroorzaakt voorkómen of vertraagd worden. Ofwel de behandelingen zorgen ervoor dat de ziekte stopt.

De oproep loopt tot 27 september 2018. Na een selectieprocedure hopen de samenwerkingspartners in de eerste helft van 2019 een aantal mooie projecten te kunnen financieren.

► Tv-spot Hersenstichting:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105