06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 14 juni 2018

Laat de tekst voorlezen

HN-INFOpunt:

MAG EEN THERAPEUT

BOOS WORDEN OP ZIJN CLIËNT?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Stel: in therapie is een cliënt al langere tijd boos. Hij/zij vraagt langere tijd om hulp aan therapeuten, maar krijgt dit niet. Uiteindelijk loopt de boosheid zo op dat cliënt stem verheft, boos wegloopt en de deur dicht gooit. Mag een therapeut dan boos worden op die cliënt? Mag de therapeut hem/haar nadoen? Etc..."

Onze HN-informateur antwoord:

Nee, een therapeut mag niet boos worden op een patiënt. Tenminste niet als dit een teken van onmacht is.

Een therapeut zou wel boos mogen worden als dit doelbewust is en een therapeutische functie heeft. Om de patiënt bijvoorbeeld te laten zien wat voor effect boosheid op iemand heeft.

Alhoewel er geen regels of wetten zijn die therapeuten specifiek verbieden om boos te worden isboos worden een normale menselijke reactie bij frustratie en therapeuten zijn ook maar mensen. Zij kúnnen dus ook boos worden.

Dit neemt niet weg dat therapeuten altijd professioneel moeten blijven: deze eis is wel vastgelegd in regels. Zij zullen er dus altijd naar moeten streven om hun geduld niet te verliezen en zij zullen dus altijd moeten voorkomen boos te worden.

Een therapeut die hier niet in slaagt, vertoont onprofessioneel gedrag en kan hierop worden aangesproken, zowel door zijn cliënt(en) als door zijn vakgenoten. Ook kunnen er zonodig maatregelen tegen de therapeut worden genomen. In de praktijk zal dat, bij een éénmalige gebeurtenis, waarschijnlijk neerkomen op een gesprek met zijn cliënt(en), met zijn leidinggevende(n) en/of met een controlerende instantie over het gebeurde, waarna de therapeut excuses kan maken aan de betrokkene(n) en overgegaan kan worden op de orde van de dag.

Mocht het boos worden van een therapeut deel uit maken van een behandeling, dan kan het -binnen voorwaarden- wel worden toegestaan. Overigens is er dan, naar mijn mening, niet echt sprake van boos worden, maar meer van een soort rollenspel om iets aan de cliënt duidelijk te maken in het belang van zijn behandeling.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105