06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 14 juni 2018

Laat de tekst voorlezen

VOLDOENDE

SPECIALISTEN OUDERENGENEESKUNDE

VOOR DE MEDISCHE ZORG?

bron: Redactioneel/ActiZ.

door: Marlies van der Vloot.

Om voldoende Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) beschikbaar te hebben op de arbeidsmarkt moeten er voldoende worden opgeleid. Het Capaciteitsorgaan adviseert VWS binnenkort over het aantal opleidingsplaatsen dat nodig is in de komende jaren.

Voor de onderbouwing van dat advies is het nodig om zicht te hebben op de ontwikkelingen in het werk van de SO en de organisatie van de medische zorg voor ouderen vanuit de zorgorganisaties. Daarom roept ActiZ u op om deel te nemen aan het onderzoek van Prismant dat binnenkort van start gaat en u hiervoor aan te melden. Wilt u de onderzoekers laten weten naar wie zij de uitnodiging voor het onderzoek kunnen sturen? Doorgaans is dit de manager behandeldienst of 1e SO. Wilt u deze contactgegevens sturen naar onderzoek@prismant.nl onder vermelding van 'onderzoek SO'.

Deelname en spiegelrapportage.

Als dank voor deelname aan het onderzoek kunt u in de enquête aangeven dat u graag een spiegelrapport wilt ontvangen, waarin de situatie in uw organisatie wordt gespiegeld aan het gemiddelde van uw collega-instellingen in de branche.

Capaciteitsvragen.

Het onderzoek bestaat uit een enquête met vragen over de organisatie van de medische zorg (aantal cliënten, bezetting artsen, vacatures, ondersteuning). Het gaat om een enquête op concernniveau en bij de zeer grote organisaties op niveau van de behandeldiensten die deel uitmaken van het concern.

Onderzoeksinformatie Prismant.

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Ineke Bloemendaal (onderzoek@prismant.nl). Informatie over de werkwijze van het Capaciteitsorgaan is beschikbaar via Tineke Zijlstra (t.zijlstra@capaciteitsorgaan.nl).

Parallel aan dit onderzoek is op 9 mei een tijdbestedingsonderzoek gestart onder SO, eveneens in opdracht van het Capaciteitsorgaan t.b.v. het advies over de opleidingsplaatsen. ActiZ is als opleider van specialisten ouderengeneeskunde vertegenwoordigd in het Capaciteitsorgaan.

► Mini-docu over een specialist ouderengeneeskunde:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105