06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 12 april 2018

Laat de tekst voorlezen

VERPLEEGHUIZEN DIE GELD NIET GOED BESTEDEN KRIJGEN MINDER BETAALD.

bron: Redactioneel/Radar/ANP/ANP MediaWatch.

door: Carlijn de Groot.

Verpleeghuizen die veel geld stoppen in dure gebouwen en managementlagen en juist weinig in zorgpersoneel, moeten op termijn minder betaald krijgen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil namelijk dat het extra geld dat het kabinet beschikbaar heeft voor verpleeghuiszorg naar meer handen aan het bed gaat. Dat schrijft de Telegraaf. 'Ouderen in verpleeghuizen hebben recht op meer tijd en aandacht van personeel, op meer liefdevolle zorg', zegt De Jonge in de krant.

De CDA-bewindsman heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dan ook opgedragen om vast te stellen welke verpleeghuizen het verstandigst omgaan met hun geld. Hun prestaties moeten voortaan als norm gaan gelden bij het bepalen van tarieven voor verpleeghuizen.

Instellingen die niet aan die norm voldoen en hoge overheadkosten hebben, gaan straks minder geld van de overheid krijgen. De verpleeghuistarieven worden nu nog vastgesteld op basis van de gemiddelde kosten die alle verpleeghuizen maken.

Minder geld voor slecht werkend verpleeghuis.

De Jonge wil waarborgen dat de 2,1 miljard euro die de komende jaren extra naar de verpleeghuiszorg vloeit, aan personeel wordt uitgegeven. In principe moet 85 procent van het geld besteed worden aan de medewerkers. Iedere instelling moet vooraf uitleggen waaraan zij het geld wil uitgeven. Blijken de middelen niet goed besteed, dan worden ze teruggevorderd.

Instellingen die niet aan de norm voldoen, krijgen ook minder nieuwe bewoners omdat zorgkantoren aspirant-bewoners gaan afraden daar hun intrek te nemen. Zij kunnen ook zelf beter bepalen welk verpleeghuis hun aanstaat, door de gegevens op kiesbeter.nl en de recensies op zorgkaartnederland.nl. Die laatste website krijgt daarvoor nu subsidie.

Verder wil De Jonge de administratieve rompslomp verder terugdringen en profiteren van moderne technologie. Er komt bijvoorbeeld een wedstrijd voor werkbesparende technische vindingen.

Actiz, een brancheorganisatie voor verpleeghuizen, plaatst een kanttekening: 'We zijn het er natuurlijk mee eens dat onnodige overhead aangepakt moet worden. Maar het is niet per definitie zo dat hoe minder overhead er is, hoe beter de zorg'. Sommige verpleeghuizen moeten volgens Actiz juist veel investeren in ontwikkeling, zoals nieuwe zorgvormen en technologie.

Ook regeringspartijen plaatsen kanttekeningen. Zo is D66-Kamerlid Vera Bergkamp 'Een beetje bezorgd', omdat 'geld terugvorderen van verpleeghuizen, natuurlijk nóóit de bewoners mag raken'. Haar VVD-collega Sophie Hermans vindt dat er een belangrijke stap in het plan van de minister ontbreekt. De VVD wil dat bestuurders die hun werk niet doen, kunnen worden weggestuurd.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105