06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 12 april 2018

Laat de tekst voorlezen

MEER GEBRUIK VAN DATA-ANALYSE IN HANDHAVING SOCIAAL DOMEIN.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Sjoerd Willen/Ton van Vugt.

Overheden moeten meer en effectiever gaan handhaven in het sociaal domein met behulp van data-analyse, laten minister Wouter Koolmees (D66) en staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD) weten in een Kamerbrief over de handhavingskoers 2018-2021. Er wordt ook meer geïnvesteerd in gedragsonderzoek om fraude te voorkomen.

In de Kamerbrief, die de handhaving over de gehele breedte van de sociale zekerheid betreft, worden drie hoofdlijnen uiteengezet; het versterken van de handhavingsketen, effectief gebruik van data-analyse en het maken van goede afspraken met andere landen en Europese instanties. Met behulp van betere toepassing van data-analyse hopen Koolmees en Van Ark er niet alleen voor te zorgen dat uitkeringsgerechtigden de pakkans bij fraude te vergroten, maar ook om de preventie te verbeteren. ‘Data-analyse ondersteunt het risico-gericht werken’, staat in de Kamerbrief. ‘Dat betekent dat de uitvoering gericht kan zijn op benadering van thema’s en groepen waar de risico’s het grootst zijn.’

Betere samenwerking vermogens- en inkomensonderzoek.

Voor vermogensonderzoek in het buitenland onderzoekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid momenteel welke beleidsmatige, bestuurlijke en juridische mogelijkheden er zijn om onder meer gemeenten beter te ondersteunen. Daarnaast willen Koolmees en Van Ark de samenwerking met andere landen verbeteren voor inkomens- en vermogensonderzoek, waarbij de maandag getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en België als voorbeeld wordt genoemd.

2,5 miljoen voor ketensamenwerking met gemeenten.

Om de interventieteams van individuele gemeenten in samenwerking met landelijke handhavingspartners (onder meer de Belastingdienst, UWV, SVB, openbaar ministerie en politie) beter te ondersteunen wordt tot en met 2021 tweeënhalf miljoen euro per jaar extra beschikbaar gesteld. Die samenwerkingen zijn volgens Koolmees en Van Ark ‘in de praktijk succesvol’.

2 miljoen voor onderzoek naar gedragsgerichte interventies.

Voor effectievere handhaving wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de gedragsgerichte interventies. Voor dit onderzoek, waarbij de nadruk op preventie zal liggen, wordt tot en met 2019 twee miljoen euro vrijgemaakt. Het ministerie beoogt met gedragsgerichte interventies handen en voeten te geven aan de aanbevelingen in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) ‘Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid’. Daarin werd aangeraden meer te doen met gedragswetenschappelijke kennis. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg reageert op de Divosa-website dan ook positief op de door het ministerie aangekondigde koers en noemt de plannen van Koolmees en Van Ark ‘realistisch en pragmatisch’. Volgens hem geeft het kabinet hiermee meer aandacht aan preventie, waardoor de handhaving ‘meer in evenwicht’ komt.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105