06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 12 april 2018

Laat de tekst voorlezen

VEILIG THUIS IN ALKMAAR ONDER TOEZICHT: 'ZORGWEKKENDE SITUATIE'.

bron: Redactioneel/IGJ/AD/ANP.

door: Ton van Vugt.

Veilig Thuis Noord-Holland Noord, de regionale organisatie van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, wordt het komend halfjaar extra in de gaten gehouden door de zorginspectie.

De organisatie, die is gevestigd in Alkmaar, staat sinds 30 maart onder zogeheten verscherpt toezicht, omdat de wachtlijsten voor hulpverlening blijven groeien voor zowel de beoordeling van als onderzoek naar probleemsituaties. Over die nijpende kwestie werd de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ook nog eens veel te laat geïnformeerd.

Zorgwekkend.

,,De inspectie beschouwt de verder opgelopen wachtlijsten en het moment waarop Veilig Thuis Noord-Holland Noord hierover contact opnam als zorgwekkend omdat dit mogelijk gevolgen heeft voor de veiligheid van de kinderen, leden van gezinnen en huishoudens'', staat in een brief aan de organisatie.

Op 9 maart kwam het bestuur van Veilig Thuis Noord-Holland Noord wel met een plan van aanpak voor de wachtlijsten. De zorginspectie blijft zich echter zorgen maken over de financiering en wil dat de wachtlijsten eerder dan toegezegd weer aan de wettelijke normen voldoen.

Daarnaast kampt Veilig Thuis Noord-Holland Noord met een enorm personeelstekort en hoog ziekteverzuim. Zeker de aanwezigheid van genoeg hoogopgeleide zorgprofessionals om belangrijke beslissingen te nemen, schiet ernstig tekort. ,,De enige vertrouwensarts die momenteel in dienst is bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord is nog in opleiding.''

Fikse waarschuwing.

Deze Veilig Thuis-organisatie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de regionale GGD. Die krijgt in de brief een fikse waarschuwing: ,,De inspectie verwacht dat u zorg draagt dat het vertrouwen in Veilig Thuis Noord-Holland Noord op zo kort mogelijke termijn hersteld wordt door de noodzakelijke maatregelen te treffen.''

Zo moeten de wachtlijsten voor beoordeling en behandeling van probleemsituaties flink dalen en dient Veilig Thuis Noord-Holland Noord belanghebbers (melders, wachtende mensen) over de huidige situatie te informeren.

Verder eist de zorginspectie volledig en tijdig inzicht in de gang van zaken rondom de wachtlijsten, de personeelstekorten, het ziekteverzuim en een verbeterplan. Mocht dat tijdens de periode van verscherpt toezicht nodig zijn, dan zijn zelfs bestuursrechtelijke maatregelen niet uitgesloten.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105