06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 12 april 2018

Laat de tekst voorlezen

HULP VOOR TWENTSE BIJSTANDSGERECHTIGDEN MET ZORGSCHULD.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Sjoerd Willen/Ton van Vugt.

Twaalf Twentse gemeenten gaan in samenwerking met Menzis hulp bieden aan bijstandsgerechtigden met een zorgverzekeringsschuld. Elf gemeenten hebben zich aangesloten bij het Enschedese initiatief dat al sinds 2016 loopt.

De regeling geldt voor bij Menzis verzekerde bijstandsgerechtigden die meer dan zes maanden geen zorgpremies hebben betaald en die bij het CAK (Centraal Administratiekantoor) geregistreerd staan. De schuldenaars krijgen dan te maken met een bronheffing, die inhoudt dat hun premie plus een boete maandelijks worden geïnd bij de bron van het inkomen, dus de uitkering of toeslagen. Probleem bij de bronheffing voor schuldenaars is dat die bedragen niet in mindering van de schulden worden gebracht, waardoor de schuld blijft groeien.

Uitstroomregeling.

De regeling in de twaalf Twentse gemeenten houdt dan ook in dat deelnemers gebruik kunnen maken van de zogeheten Ministeriële uitstroomregeling voor bijstandsgerechtigden, waarbij de gemeenten de voorwaarden voor uitstroom stellen. Bedoeling is dat deelnemers aan het uitstroomtraject in drie jaar van hun zorgpremieschuld verlost zijn. In Enschede zijn in het kader van die aanpak inmiddels 600 cliënten benaderd en zouden de eerste deelnemers inmiddels schuldenvrij zijn.

Meer doen aan preventie.

De betrokken wethouders Patrick Welman (Enschede, werk en inkomen, CDA) en Ilse Duursma (Dinkelland, Participatiewet, CDA) hebben laten weten in de nabije toekomst ook meer aan preventie te willen gaan doen. Zowel de gemeente Enschede als de gemeente Dinkelland kon dinsdag nog niet aangeven onder welke voorwaarden wanbetalers met een bijstandsuitkering een beroep kunnen doen op de uitstroomregeling. Ook vragen over de hoeveelheid schuldenaren die de twaalf gemeenten met de regeling hopen te bereiken blijven voorlopig onbeantwoord.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105