06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 11 oktober 2018

Laat de tekst voorlezen

ZORG OP MAAT EN WERVING EN SCHOLING

PERSONEEL CENTRAAL BIJ VERPLEEGHUIZEN.

bron: Redactioneel/ ActiZ.

Verpleeghuizen richten zich steeds meer op persoonsgerichte zorg, oftewel zorg op maat. Daarnaast is er aandacht voor het werven en opleiden van personeel.

Dat schrijven zorgorganisaties in hun kwaliteitsverslagen over 2017 en blijkt uit de analyse die door onderzoeksbureau Significant is uitgevoerd. In opdracht van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is onderzocht over welke onderwerpen verpleeghuizen rapporteren in hun kwaliteitsverslag.

Persoonsgerichte zorg.

De analyse toont dat zorgorganisaties rapporteren veel aandacht te hebben voor persoonsgerichte zorg. Hiermee wordt invulling gegeven aan de persoonlijke behoeften van bewoners in afstemming met de bewoner en zijn of haar naaste of mantelzorger. Ook autonomie, eigen regie en de betrokkenheid van familie zijn thema’s die veelvuldig terug komen in de verslagen. Persoonsgerichte zorg is een belangrijk uitgangspunt in het Kwaliteitskader. Zorgorganisaties geven in hun verslagen aan hier voortvarend mee aan het werk te zijn.

Leren en verbeteren.

Een andere rode draad uit de analyse is de aandacht voor scholing van medewerkers. Dit richt zich enerzijds op het ontwikkelen van kennis en competenties met het oog op de toenemende zorgvraag en complexe zorg; anderzijds gaat het over nieuwe manieren van leren van elkaar door bijvoorbeeld de inzet van reflectie- en spiegelgesprekken.

Personeelssamenstelling.

Een ander aspect dat veel aandacht krijgt is de personeelssamenstelling. Vanaf 2017 heeft het nieuwe kabinet (in tranches) 2,1 miljard euro beschikbaar gesteld om meer mensen aan te kunnen nemen in de verpleeghuiszorg. De huidige tekorten zijn dus nog zeker niet opgelost, en dat komt ook in de verslagen aan de orde. Zorgorganisaties rapporteren over werkdruk die kan leiden tot een hoger ziekteverzuim, en geven aan zich zorgen te maken over de krappe arbeidsmarkt. Verpleeghuizen rapporteren op eigen wijze over hun personeelssamenstelling en geven aan daarbij in te zetten op het opleiden van eigen personeel naar een hoger niveau, bij- en omscholen en het betrekken van zij-instromers.

Verder ontwikkelen.

Het kwaliteitskader - dat begin 2017 is vastgesteld - stelt de verplichting aan zorgorganisaties om jaarlijks een kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan te publiceren. Vanaf 2018 worden deze kwaliteitsplannen en -verslagen opgesteld. De komende jaren kunnen zij verder ontwikkeld worden. Het kwaliteitsverslag over 2017 is ook bijzonder omdat er nog geen kwaliteitsplan aan ten grondslag lag. Op dit moment rapporteert de helft van alle zorgorganisaties over alle elementen uit het Kwaliteitskader. In een deel van de verslagen (ongeveer 1/3) ontbreekt bijv. de cliënttevredenheidsscore. Op dit punt moeten de verslagen aankomende jaren verder ontwikkeld worden.

Verbeteren van kwaliteit.

De kwaliteitsplannen en -verslagen hebben als doel om bij te dragen aan de leer- en ontwikkelcyclus binnen verpleeghuizen. Ook zijn de kwaliteitsverslagen belangrijke input voor de dialoog tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Zorgkantoren kopen namelijk de zorg in en maken afspraken met de zorgaanbieders over de verbetering van kwaliteit. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg neemt de bevindingen van deze analyse mee in de verdere ontwikkeling van de verantwoording en transparantie van de verpleeghuiszorg.

291 verslagen.

Namens de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn ActiZ en ZN opdrachtgever geweest voor het onderzoek. In de analyse zijn 291 verslagen betrokken welk zijn onderzocht middels een kwalitatieve- en kwantitatieve analyse. Doel van het onderzoek was in beeld te brengen over welke zaken verpleeghuizen rapporteren in hun verslagen.

► Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst | Philadelphia zorg:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105