Donderdag 11 januari 2018

Laat de tekst voorlezen

UITZICHTLOZE SITUATIE VOOR HEN

DIE VOORHEEN OP SOCIALE

WERKPLAATSEN TERECHTKONDEN.

bron: Redactioneel/Trouw.

door: Marlies van der Vloot.

Na twee jaar zoeken heeft 80 procent van de arbeidsbeperkten die op de wachtlijst stonden voor de sociale werkplaats, nog steeds geen werk.

Arbeidsbeperkten die voorheen op sociale werkplaatsen terechtkonden, zijn in een uitzichtloze situatie beland nu zij onder de Participatiewet vallen en werk moeten vinden bij een reguliere werkgever. Dat lukt niet, blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW: 80 procent van hen had na twee jaar nog steeds geen werk gevonden.

De onderzoekers keken naar de elfduizend mensen die eind 2014 op de wachtlijst stonden voor een plek op de sociale werkplaats. Zij kunnen niet meer bij sociale werkplaatsen (SW-bedrijven) terecht omdat die sinds 2015 geen nieuw personeel mogen aannemen. Alleen de allerzwakste groep kan nog binnen de muren van de SW-bedrijven komen op een zogeheten beschutte werkplek.

Vergeten groep.

Van de mensen die op de wachtlijst voor de sociale werkplaats stonden, heeft 20 procent wel werk, maar de helft doet dat met behoud van uitkering. “Dit is zeer verontrustend en teleurstellend”, reageert Illya Soffer, directeur van Iederin, de organisatie voor mensen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben in Trouw. “Er ontstaat een totaal vergeten groep.”

De moed is velen inmiddels in de schoenen gezakt. Bijna 60 procent van de ondervraagden denkt nooit meer een betaalde baan te vinden, zo lieten zij de Inspectie SZW weten. Soffer: “Dat is onthutsend veel.” Ze noemt de hulp die deze mensen krijgen mager. Uit het rapport blijkt dat meer dan de helft van de arbeidsbeperkten die in 2014 op een wachtlijst stonden, het laatste halfjaar geen contact had met het UWV of de gemeente.

Ontkent.

Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, de vereniging voor SW-bedrijven, ontkent dat dit een vergeten groep is. “In het rapport staat ook dat 80 procent wel enige vorm van ondersteuning heeft gehad in de eerste twee jaar.” Maar de groep die eind 2014 nog op de wachtlijst stond, is ‘zwak’, aldus De Haan. “Weinigen van hen zijn in staat bij een reguliere werkgever te werken. Dat is destijds te positief ingeschat.”

De Haan oppert dat deze groep kan proberen om voor beschut werk in aanmerking te komen. De Inspectie SZW noemt de arbeidshandicap echter maar bij 20 procent ernstig. De overige 80 procent heeft een matige beperking, en het is dus maar de vraag of zij voor een beschutte plek in aanmerking komen.

Averechts.

Soffer: “Alle veranderingen in de wetgeving waren juist bedoeld om arbeidsparticipatie te bevorderen. Deze mensen is toegezegd dat ze voorrang zouden krijgen bij het banenplan, waarbij is afgesproken dat werkgevers en overheden werk gaan creëren voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Daar is dus niets van terechtgekomen. Nog sterker: het is bij deze groep totaal averechts uitgepakt.”

Degenen die wel werk hebben gevonden bij een reguliere werkgever zijn daar heel blij mee. 80 tot 90 procent van hen voelt zich trots en ervaart het werk als zinvol. Wel vindt bijna de helft het werk lichamelijk zwaar. Bij bijna 60 procent zijn er op het werk geen aanpassingen gedaan. De helft ervaart daardoor problemen met het tempo.

LEES HET HELE ARTIKEL OP DE WEBSITE VAN TROUW.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum

Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.