06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 9 oktober 2018

Laat de tekst voorlezen

VEEL PLANNEN VOOR

VERNIEUWING JEUGDHULP.

bron: BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster.

42 jeugdzorgregio’s hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het transformatiebudget jeugd. Er is voor de komende drie jaar in totaal 108 miljoen euro beschikbaar voor plannen van de jeugdzorgregio’s om de vernieuwing van de jeugdhulp een impuls te geven.

Eind november wordt duidelijk of de aanvragen worden gehonoreerd. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van VWS desgevraagd laten weten. Regionale deals

Regionale deals.

Om voor het transformatiegeld in aanmerking te komen, moesten de jeugdzorgregio’s regionale deals jeugd afsluiten. De regio’s moeten dit jaar ook een meerjarig transformatieplan opstellen, dat minimaal tot en met 2020 loopt. De verdeling van het beschikbare budget is al in juni bekend gemaakt. Het is niet bekend of de regio’s het beschikbare bedragen hebben ‘overvraagd’.

Criteria.

De aanvragen worden de komende tijd beoordeeld door de Stuurgroep Zorglandschap, waarin rijk, VNG, branches van aanbieders en cliëntenorganisaties zitten. De beoordelingscriteria zijn vooraf vastgelegd en bekend gemaakt. De jeugdzorgregio moet in ieder geval de basis op orde hebben en een visie hebben op de doorontwikkeling van de lokale teams. Ook moeten de plannen passen in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, waarin onder meer de toegang tot de jeugdhulp een belangrijk onderdeel is.

Gemeentefonds.

De helft van het transformatiebudget betalen gemeenten via de algemene uitkering van het gemeentefonds. De andere helft komt voor rekening van het rijk. In de decembercirculaire 2018 zal de eerste 36 miljoen euro uit het Transformatiefonds worden uitgekeerd.

► Tekort jeugdhulp loopt op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105