06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 4 december 2018

Laat de tekst voorlezen

KLEINE ZORGONDERNEMERS VREZEN DAT ZORG

WEER PRODUCT WORDT IN NIEUW SYSTEEM.

bron: Redactioneel/LeeuwarderCourant/ANP MediaWatch.

Kleine zorgondernemers maken zich zorgen over de op handen zijnde omvorming van het zorgsysteem in de gemeente Leeuwarden. Ze vrezen dat grote instellingen het monopolie krijgen en dat het ten koste zal gaan van de zorg die ze verlenen.

Fokke de Haan en Willem Fernee werkten jarenlang in de zorg toen ze in 2014 besloten om voor zichzelf te beginnen. ,,We zagen dat er in grote instellingen soms erg onpersoonlijk en ongeïnspireerd werd gewerkt en dachten: dit kunnen wij beter’’, vertelt De Haan.

Ze richtten Jij Centraal op, een organisatie voor thuisondersteuning van WMO-cliënten. Nu, vier jaar later, hebben ze zo’n veertig cliënten en acht (deeltijd)medewerkers. Dat gaat goed.

Allianties vormen.

Zoals Jij Centraal zijn er nog tientallen (20 grotere en 60 kleinere op gebied WMO) zorgondernemingen in Leeuwarden. Voor de zorg die ze verlenen, dienen ze rekeningen in bij de gemeente. Deze werkwijze gaat veranderen.

Vanaf 2020 gaat de gemeente jaarlijks een vast bedrag (zogeheten lumpsum) beschikbaar stellen. Allianties van zorgverleners mogen dit naar eigen inzicht verdelen, maar mogen achteraf niet vragen om extra geld.

'Ik vraag me af of we onze eigenheid kunnen bewaren'

De vorming van een alliantie is een van de veranderingen waarmee de gemeente hoopt flink te bezuinigen op het ‘sociaal domein’, de totale kosten voor jeugdzorg, bijstand en Wet maatschappelijke opvang (WMO).

Sinds het rijk deze taken in 2015 overhevelde naar gemeenten, komt Leeuwarden niet uit met het rijksbudget; nu is er een jaarlijks tekort van bijna 14 miljoen euro. Met de omvorming van de WMO-financiering hoopt Leeuwarden jaarlijks 3,6 miljoen euro te besparen.

Begin volgend jaar begint het aanbestedingstraject en kunnen zorgondernemingen inschrijven; op 1 januari 2020 moet de alliantie actief zijn.

Te hoog tempo.

De Haan zegt er begrip voor te hebben dat de gemeente moet bezuinigen, maar vindt, net als veel collega’s, het tempo te hoog. ,,Met de decentralisatie in 2015 is het systeem helemaal op de kop gegaan en nu wordt het weer omgegooid.’’

Ook is er volgens hem nog veel onduidelijkheid. ,,Wie gaat het geld verdelen? Wie houdt het toezicht op de besteding? En wat gebeurt er als medio oktober het geld op is als gevolg van meer complexe en dus duurdere behandelingen?’’

De Haan: ,,Ik vraag me af of we onze eigenheid kunnen bewaren. Wij vinden persoonlijk contact met de cliënt heel belangrijk, proberen zo min mogelijk over te dragen. Ik weet dat het bij grote instellingen anders gaat, dat zorg meer een product is.’’

'Als het weer verandert, kap ik ermee'

Willem Hooghiemstra heeft naar eigen zeggen ,,al een waslijst van hulpverleners’’ versleten. De vijftigjarige Leeuwarder leeft van een Wajonguitkering en heeft vastgezeten vanwege vermogensdelicten en drugshandel. Sinds zijn vrijlating, ruim vijftien jaar geleden, knokt hij naar eigen zeggen voor een normaal bestaan. Voorheen had hij contact met grote hulpinstanties, maar dat beviel hem niet. ,,Dan ben je een nummer.’’ Tegenwoordig geeft hij de voorkeur aan kleinschalige zorg. Via het sociaal wijkteam kwam hij in contact met JIJ centraal (zie artikel hiernaast) en nu krijgt hij ‘thuisondersteuning’ van zorgverlener Willem Fernee. Dat betekent vooral dat Fernee hem een luisterend oor biedt en helpt bij praktische zaken zoals het afhandelen van een boete. Hooghiemstra zegt baat te hebben bij de hulp. ,,Het geeft me structuur, dan heb ik tenminste een afspraak. Ik ken heel veel mensen maar mijn grootste probleem is eenzaamheid.’’ Dat hij straks misschien weer ergens anders moet aankloppen door verandering van het zorgstelsel valt hem rauw op het dak. ,,Als dat gebeurt, denk ik dat ik er mee kap.’’

De alliantievorming kan volgens de kleine zorgondernemers ook grote consequenties hebben voor hun cliënten.

Willem Fernee: ,,Voor mensen met een hechtings- of autismestoornis is het nog belangrijker dan voor andere cliënten dat de vertrouwensband die ze hebben opgebouwd met hun hulpverlener niet wordt doorbroken. Dit kan anders ten koste gaan van de resultaten.’’

Kanttekeningen.

Ook Remko Boonstra, directeur van InnZorg dat kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking begeleidt, plaatst kritische kanttekeningen.

,,Het gaat wel erg snel en voor onze klanten is het de zoveelste wijziging. Moeten ze straks opnieuw hun verhaal vertellen en weer bij een ander kantoortje aankloppen. En er zitten risico’s aan de omvorming. Als cliënt en zorgaanbieder word je afhankelijk van wie de alliantie gaat uitvoeren.’’

Toch ziet Boonstra vooral kansen. ,,Leeuwarden komt jaar na jaar miljoenen te kort. Als dat zo doorgaat, kan de gemeente onder curatele worden geplaatst. Dat is ook niet in het belang van onze cliënten. Dus er moet wel iets veranderen.’’

,,Als de omvorming financieel gedreven is, is dat geen goede motivatie’’, stelt Hetty Zeilemaker van de zorgcoöperatie Noord waarbij vijftig kleinschalige zorgaanbieders zijn aangesloten. De alliantie kan volgens haar uitmonden in hoe het voorheen was: grootschalige partijen die alles moeten oplossen. ,,Dat gaat ten koste van kleine zorgondernemers, hun positie wordt onzeker. Wij geloven in de kracht van klein, daar zitten pareltjes.’’

► Hoe werkt marktwerking in de zorg?

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105