06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 4 december 2018

Laat de tekst voorlezen

POLITIEK HEEFT TE GROOT

GELOOF IN ZELFREGULERING.

bron: Redactioneel/Ieder(in).

Gisteren was het de internationale dag van de beperking. In een speciale bijlage van de Trouw, keek directeur van Ieder(in) Illya Soffer naar de huidige stand van zaken wat betreft het VN-verdrag Handicap in Nederland. ‘De politiek heeft een te groot geloof in zelfregulering.’

Het VN-verdrag Handicap geeft mensen met een beperking gelijke kansen. Soffer geeft aan dat, met de ratificatie van het VN verdrag, toegankelijkheid in de ruimste zin van het woord het belangrijkst is. Dat betekent dat het over toegankelijkheid voor mensen met een beperking gaat op alle fronten van het leven. Denk aan werk, onderwijs, inkomen, zorg en ondersteuning, wonen en sport. ‘De politiek vertrouwt er alleen te veel op dat bedrijven, overheid en instellingen zelf voortvarend aan de slag gaan, in plaats van wettelijke eisen te stellen. Als je alleen inzet op zelfregulering, red je het niet.’

Het streven van Ieder(in) is duidelijk. Illya Soffer: ‘Wij willen dat er vanaf nu generaties opgroeien die meer inclusie kennen dan de generaties voor hen. Want op hoe jongere leeftijd je volwaardig mee kunt doen, hoe langer dat doorwerkt in de rest van je leven en hoe dichterbij een inclusieve samenleving komt.’

Downloads:

Artikel Bijlage Trouw Onbeperkt Meedoen pdf / 2018-12-03

► Zelfredzaamheid in de Zorg:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105