06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Laat de tekst voorlezen

HOE KRIJG JE EEN

GEZONDERE DARMFLORA?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Je hoort en leest (o.a. op jullie website HandicapNieuws) regelmatig over het Persoonsgebonden Budget (PGB), maar wie controleert nu eigenlijk of dat ook daadwerkelijk goed wordt besteed?"

Onze HN-informateur antwoord:

Voorheen werden pgb's overgemaakt op de rekening van een cliënt. Deze maakte zelf het geld over aan de zorgverlener. En werd achteraf gecontroleerd of het budget juist was besteed. Omdat dit een fraudegevoelig systeem was, keert sinds 2015 de Sociale Verzekeringsbank de pgb's uit aan de zorgverleners.

De SVB controleert vooraf de zorgovereenkomst en de toekenningsbeschikking van de gemeente of het zorgkantoor. Deze moeten met elkaar overeenkomen. Of de zorg ook daadwerkelijk geleverd is, daar gaat de SVB niet over.

Afspraken over de inhoud van de zorg worden gecontroleerd door de verstrekker: gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Een standaard maandbedrag in rekening brengen, kan alleen als de uren zorg die geleverd worden elke maand gelijk zijn. Als deze wisselen, kan dat niet.

Als er per uur gedeclareerd wordt, kan de declaratie alleen ingediend worden als de budgethouder hiervoor heeft getekend. Als een budgethouder een wettelijke vertegenwoordiger heeft zoals een bewindvoerder, dan kan diegene namens de budgethouder ondertekenen.'

Uit eerder onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat bewindvoerders de geleverde zorg niet controleren. En dat bewindvoerders bedreigd worden door malafide zorgverleners. Lees hier meer.

Controle gemeenten:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toezicht op de geboden zorg die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geboden wordt. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe dit toezicht wordt ingericht. In Gelderland hebben de meeste Gelderse gemeenten dit toezicht uitbesteed aan de GGD's. Sommige gemeenten hebben eigen toezichthouders of besteden dit aan een ander bedrijf uit.

Controle zorgkantoren:

Onlangs trok de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de bel, omdat zorgkantoren te weinig mogelijkheden hebben om fraude door zorgaanbieders met persoonsgebonden budgetten (pgb's) aan te pakken.

‘Eén van de problemen is dat het zorgkantoor niet zomaar inzage kan krijgen in de administratie van een zorgaanbieder. Dit om de vertrouwelijkheid van (medische) gegevens die de budgethouder en de zorgverlener uitwisselen te beschermen. Hoe ernstiger de aanwijzingen van misbruik zijn, des te dieper mag een zorgkantoor inzage krijgen. Dat betekent dat het voor een zorgkantoor soms lastig is om fraude door een zorgaanbieder te bewijzen, omdat zij ernstige aanwijzingen moeten hebben voor diepgravend onderzoek (zoals de inzage in facturen)’, aldus de woordvoerder van de NZa.

Wat kunnen zorgkantoren wel doen?

Om te controleren of de zorg geleverd is, doen zorgkantoren huisbezoeken bij cliënten. Hierbij wordt navraag gedaan hoe vaak welke zorg is geleverd en of cliënten tevreden zijn over de zorg. Ook beoordelen zorgkantoren of het budget verantwoord en doelmatig besteed wordt. Zorgkantoor VGZ erkent dat er relatief vaak een directeur en/of begeleider van de zorgaanbieder bij dit gesprek zit.

Hoe krijg je dan een eerlijk beeld van de situatie?

VGZ: 'Ja, dat is lastig. Wij kunnen een directeur bij een gesprek niet weigeren. We geven aan dat we niet willen dat deze aanwezig is. Maar als ze dan niet komen dan hoor je niets meer van een cliënt en dat willen we ook niet.'

Voor cliënten die de zwaarste zorg krijgen, is een gewaarborgde hulp verplicht. Deze helpt bij de administratie van het pgb, bij het kiezen van geschikte zorgverleners en deze moet de kwaliteit van de zorg nauwlettend in de gaten houden. Dit kan iemand uit de omgeving van de cliënt zijn, een familielid of een bekende.

Ook als een cliënt een bewindvoerder of mentor heeft, moet er een verklaring gewaarborgde hulp komen. 'Want een bewindvoerder is alleen verantwoordelijk voor de financiën, maar niet voor de inhoud van de zorg. En een mentor is verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg, maar niet voor de financiën. Er moet voor het zorgkantoor één verantwoordelijke zijn: de gewaarborgde hulp', stelt zorgkantoor Menzis.

Lees hier meer over de gewaarborgde hulp:

Controle Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

Binnen de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ, voorheen IGZ) is een team werkzaam dat zich richt op meldingen die mogelijk met fraude te maken hebben. Daarbij wordt zo nodig ook samengewerkt met andere toezichthouders, soms via het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).

‘De IGJ richt zich op de kwaliteit van zorg, maar bij fraudegerelateerde meldingen is het voor ons ook de vraag of de zorg die de cliënt ontvangt wel past bij de zorgvraag. Want als een cliënt niet de zorg ontvangt die nodig is, dan kan dat leiden tot gezondheidsschade, terwijl derden zich mogelijk verrijken aan de gelden die bestemd zijn voor de zorgverlening. Als dat zo is, dan neemt de IGJ maatregelen. Dat kan betekenen dat een zorgaanbieder snel verbetermaatregelen moet nemen, een aanwijzing, bevel of last onder dwangsom krijgt en/of strafrechtelijke vervolgd wordt’, aldus de woordvoerder van de IGJ.

Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat de inspectie zorgaanbieders vaak meerdere kansen geven, waardoor het lang kan duren voordat er echt maatregelen worden genomen. In het geval van Rigter waren er in januari 2016 veel tekortkomingen. Bij meerdere inspecties bleek dat de zorg risicovol was, maar de zorgaanbieder mocht desondanks nog jaren doorgaan.

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenavond

Website mogelijk gemaakt door:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105