06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 24 april 2018

Laat de tekst voorlezen

MINISTER: BEVEILIGING MEDISCHE DOSSIERS TAAK VAN ZIEKENHUIZEN.

bron: Redactioneel/Security.nl.

door: Marlies van der Vloot.

Ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van medische dossiers, zo heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport op Kamervragen laten weten. De PvdA en PVV stelden vragen naar aanleiding van het bericht dat tientallen medewerkers van het HagaZiekenhuis in Den Haag het medisch dossier van Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, illegaal hebben ingezien.

PvdA-Kamerlid Dijksma had de minister gevraagd of hij bereid is een inventarisatie uit te voeren of er bij andere ziekenhuizen ook patiëntgegevens zijn ingezien door mensen zonder medische betrokkenheid. "De beveiliging van medische gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen zelf en de regels zijn streng en duidelijk. Juist dat mogelijk ongeoorloofde inzage is ontdekt en wordt onderzocht en dat waar nodig maatregelen zullen worden genomen, toont aan dat ziekenhuizen dit ook zeer serieus nemen", aldus Bruins.

De minister merkt op dat het aan de Autoriteit Persoonsgegevens is om hierop toezicht te houden. Hij ziet dan ook geen aanleiding om de regels met betrekking tot de toegang tot patiëntgegevens aan te scherpen. Dijksma wilde ook weten of de minister andere gevallen kent waarbij patiëntgegevens ongeoorloofd zijn ingezien. Daarop geeft Bruins een generiek antwoord over het aantal datalekken dat zorginstanties bij de Autoriteit Persoonsgegevens hebben gemeld. In 2016 ging het om zo'n 1600 datalekken. Vorig jaar waren het er ruim 3.000.

PVV-Kamerlid Gerbrands vroeg de minister wat het datalek zegt over de beveiliging van het Landelijk Schakelpunt (LSP) in het algemeen en bij het HagaZiekenhuis in het bijzonder. "Dit zegt niets over de beveiliging van het LSP. Het gaat hier niet over het uitwisselen van informatie in het medisch dossier via het LSP. Het LSP is een landelijk werkende infrastructuur, waarmee zorgaanbieders medische gegevens uitwisselen ten behoeve van de behandeling van hun patiënten. Er bestaat geen enkel verband tussen het LSP en de casus in het HagaZiekenhuis", antwoordt Bruins.

Wat betreft de situatie bij het HagaZiekenhuis zegt de minister dat er structureel steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of bevoegde medewerkers binnen de geldende kaders patiëntendossier raadplegen. "Bij twijfel volgt een nader onderzoek, zoals in de onderhavige casus. Het huidige onderzoek is nog lopende. In het instellingsbeleid zijn al veel maatregelen van kracht, die bevoegde medewerkers bewust maken dat zij niet onrechtmatig patiëntendossiers mogen raadplegen", schrijft Bruins. Zo zal het HagaZiekenhuis in het medische dossier een extra tekst op het 'breekglas-scherm' opnemen die de medewerker waarschuwt dat hij alleen het dossier mag openen als hij een behandelrelatie met de betreffende patiënt heeft.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.