Dinsdag 22 mei 2018

Laat de tekst voorlezen

CONGRES

DE WAARDE VAN WERK.

bron: Redactioneel/Cedris.

door: Carlijn de Groot.

Drie toppers geven - ieder vanuit hun eigen invalshoek – hun visie op de waarde van werk voor mensen met een beperking.

Spreker is onder andere Amber Bindels, een van de gezichten achter ‘Wij staan op’, de beweging die een petitie is gestart tegen de plannen voor loondispensatie. Amber maakte veel indruk tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over loondispensatie. In een interview op het podium zal Amber vertellen wat werk voor haar betekent en waarom ze tegen de plannen voor loondispensatie is.

De andere sprekers zijn:

Femke Halsema, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Voor iedereen geldt dat werk van grote betekenis is. Materieel natuurlijk, het geeft immers inkomen. Maar het vormt je ook als mens, het geeft status en een positie in de samenleving. Femke Halsema vertelt over de betekenis die werk heeft voor mensen met een beperking.

Prof. Dr. Lex Burdorf, Erasmus Universiteit
Langdurig werklozen die weer gaan werken worden aantoonbaar gelukkiger en gezonder. Werk is belangrijk voor gezondheid en ons psychisch welzijn. Tijdens het congres vertelt Lex Burdorf over het verband tussen werken, gezondheid en geluk.

Na het plenaire deel volgt een groot aantal interessante deelsessies die we samen met samenwerkingspartners vormgeven. 

Klik hier voor meer informatie. 

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum