06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 20 maart 2018

Laat de tekst voorlezen

BURGER KRIJGT REGIE

OVER MEDISCH DOSSIER.

bron: Redactioneel/LUMC.

door: Carlijn de Groot.

De Patiëntenfederatie, zorgverleners, verzekeraars en andere zorgpartijen doen een proef voor een elektronische gezondheidsomgeving, waarin allerlei bestaande apps informatie met elkaar uitwisselen.

Op een website of app moeten patiënten straks al hun medische gegevens in kunnen zien. Bijvoorbeeld die van de huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapeut en psycholoog. Die kunnen nu nog geen informatie uitwisselen met bijvoorbeeld patiëntenportalen van ziekenhuizen, maar dat wil de Patiëntenfederatie in de toekomst wel, voor het gemak van patiënten.

De opslag van patiëntgegevens ligt politiek gevoelig. In totaal werd al 300 miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier, EPD. In 2011 verwierp de Eerste Kamer echter de wet die landelijke invoering van het EPD mogelijk moest maken, omdat de privacy van patiënten onvoldoende gewaarborgd was. In dit nieuwe systeem bepalen burgers zelf welke informatie zij met welke zorgverleners willen delen, zo schrijft de Volkskrant.

'Regie ligt bij de patiënt'

Het ministerie van Bruins geeft 3 miljoen subsidie aan het project, dat veel weg heeft van het elektronisch patiëntendossier (EPD). In april 2011 haalde de Eerste Kamer een streep door het EPD omdat de privacy onvoldoende kon worden gegarandeerd. Maar volgens Bruins is er een belangrijk verschil. 'De regie ligt bij de patiënt', die krijgt feitelijk de medische gegevens in eigen beheer.

'De beste behandeling'

De zorgverzekeraars krijgen geen toegang tot de gegevens, belooft de federatie. Maar denkbaar is dat de verzekeraars kosten voor bepaalde apps gaan vergoeden, zegt een woordvoerder. "Zij hebben er belang bij dat de patiënt goed op de hoogte is en de beste behandeling kan krijgen."

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105