06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 17 april 2018

Laat de tekst voorlezen

TWENTE DENKT HET ANTWOORD TE HEBBEN OP PGB-FRAUDE:

ZORG IN NATURA.

bron: Redactioneel/Trouw/ANP MediaWatch.

door: Marlies van der Vloot.

De gemeenten Almelo en Enschede denken een formule te hebben gevonden om fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) aan te pakken: geen geld meer geven aan degene die hulp nodig heeft, maar zoveel mogelijk zorg in natura bieden. Dat werkt: in beide gemeenten is het aantal pgb’s spectaculair gedaald.

De omzetting van pgb naar zorg in natura geschiedt vooral om bescherming te bieden aan voor fraude kwetsbare mensen. Zij lopen het risico dat hun budget door malafide zorgaanbieders wordt ingepikt en dat ingekochte zorg niet wordt geleverd. De twee Twentse gemeenten zien in de praktijk dat er stichtingen en bv’s worden opgericht om geld dat bedoeld is voor zorg te laten verdwijnen. Bij het functioneel parket, het fraudeloket van het Openbaar Ministerie, komen veel signalen binnen van deze fraude. Fraudebestrijders noemen de pgb’s weleens de ‘pinautomaten van criminelen’.

De Twentse aanpak staat haaks op de bedoeling van het persoonsgebonden budget. Dankzij dat pgb kan een hulpbehoevende zelfstandig zorg inkopen en zo de greep op zijn of haar leven behouden. Maar beide gemeenten hebben nu als leidraad dat er géén pgb meer wordt verstrekt tenzij cliënt, zorgaanbieder én gemeente het de best passende constructie vinden. Dat wil niet zeggen dat deze gemeenten mordicus tegen pgb’s zijn.

Het nieuwe beleid levert op dat in beide gemeenten het aantal pgb’s aanzienlijk is gedaald. In 2015 verstrekte Enschede 400 pgb’s, midden 2017 nog maar 100. Het merendeel van de pgb-houders stapte over naar zorg in natura. Almelo geeft een vergelijkbaar beeld. In die gemeente daalde het aantal pgb’s van 150 naar 50 in dezelfde periode.

Fraude.

De switch van pgb naar zorg in natura blijkt in de praktijk niet op al te grote protesten onder de inwoners te stuiten. Iedereen heeft nog altijd de vrijheid om te kiezen. Na uitleg door de gemeente blijkt dat de meeste burgers die recht hebben op zorg kiezen voor zorg in natura. Slechts een enkeling maakte bezwaar tegen de procedure.

De Twentse gemeenten maken zich al geruime tijd grote zorgen over ronselpraktijken door malafide bedrijven die zorg aanbieden. De Enschedese zorgwethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie) wil die fraudeurs de pas afsnijden. “We moeten het kaf van het koren scheiden, want hier en daar loopt het de spuigaten uit. Het omzetten van pgb naar zorg in natura kan daarbij helpen, omdat we meer controle hebben, vooraf en achteraf, op de kwaliteit van de zorgaanbieders.” Van Houdt realiseert zich dat ook bij zorg in natura fraude voor komt.

Hoe omvangrijk de fraude met pgb’s is, is onduidelijk. Volgens het Openbaar Ministerie werkt het strafrecht bij deze vorm van fraude lang niet altijd. Het OM kiest momenteel dossiers uit voor vervolging als er sprake is van een nieuw verschijnsel.

Zo zijn recent twee broers opgepakt die vermoedelijk voor 6 miljoen euro aan zorggeld hebben ontvreemd. De twee spanden samen met mensen die recht hadden op een pgb en deze zogeheten budgethouders lopen nu ook het risico vervolgd te worden. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan is dat een nieuwe zet in de strijd tegen de zorgfraudeurs.

Aanpak.

De Twentse aanpak wordt nog niet door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aanbevolen aan andere gemeenten. Bij het Kenniscentrum handhaving en naleving van de VNG liggen momenteel 110 verzoeken tot hulp in verband met pgb-fraude.

Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid beloofde de Tweede Kamer recent snel met een nieuwe aanpak te komen voor de fraude met zorggeld. Hij zegde tevens toe een indicatie te geven van de omvang. Maar al te hoge verwachtingen hoeft de Kamer niet te hebben. “Het valt niet mee om de totale omvang van de fraude te schetsen”, aldus De Jonge.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105