06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 17 april 2018

Laat de tekst voorlezen

CONGRES MEER GRIP

OP WACHTTIJDEN GGZ:

RODE PLEKKENGROEN KRIJGEN.

bron: Redactioneel/GGZ Nederland.

door: Carlijn de Groot.

"We hebben meteen gebeld met regio’s waar het nog niet goed gaat", zei voorzitter Jacobine Geel op het congres Meer grip op wachttijden in de ggz. Het congres was een initiatief van GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en MIND. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties deelden ervaringen én oplossingen om wachttijden in de ggz op te lossen.  

Jacobine Geel liet weten de Informatiekaart wachttijden ggz van de NZa behulpzaam te vinden. In één oogopslag is te zien in welke regio’s het goed gaat en waar aandacht nodig is. De inrichting van acht taskforces waar regionaal oplossingen gevonden wordt, lijkt te werken. “De regio’s waar de taskforces actief zijn, kleuren groener op de informatiekaart”. Data van KPMG liet zien dat de eerste resultaten van het project in deze acht regio's positief zijn. Gemiddeld zijn de wachttijden er korter. De regionale taskforces zijn een idee van GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland en worden betaald door het ministerie van VWS.

Staatssecretaris Blokhuis van VWS stelde op het congres apetrots te zijn op de Nederlandse ggz: "We zitten in de mondiale top". Maar er moet volgens hem nog wel werk verzet worden om wachttijden op te lossen: "het gaat om mensen met psychische nood die zorg nodig hebben". Jacobine Geel gaf aan dat GGZ Nederland wil werken aan een duurzame verandercultuur, zodat opgeloste wachttijden niet meteen volstromen omdat elders nog niet genoeg plek is. Staatssecretaris Blokhuis heeft er vertrouwen in dat het probleem van te lange wachttijden en wachtlijsten opgelost wordt.

Vind hier de reactie van GGZ Nederland op de Informatiekaart wachttijden ggz van de NZa.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105