06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 17 april 2018

Laat de tekst voorlezen

NOOIT EERDER ZOVEEL KLACHTEN

OVER DISCRIMINATIE GEHANDICAPTEN.

bron: Redactioneel/LSVb/Radar/ANP.

door: Marlies van der Vloot.

Een buschauffeur die een gehandicapte niet helpt bij het instappen, of een dierentuin die een blindengeleidehond weigert: nooit eerder meldden zich zoveel gehandicapten bij het College voor de Rechten van de Mens als vorig jaar.

In totaal stapten vorig jaar 810 mensen met een beperking of chronische ziekte naar het College omdat ze een vermoeden hadden van discriminatie. In 2016 waren dit er nog 579 en in 2015 nog veel minder: 342.

VN-verdrag.

Het College vermoedt dat de stijging te maken heeft met een speciaal VN verdrag voor mensen met een handicap. Nederland ratificeerde dit in 2016. Sinds deze erkenning kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte meldingen doen over bijvoorbeeld de slechte toegankelijkheid van horecavoorzieningen, musea en het openbaar vervoer.

Slechts bij een klein deel van de 810 meldingen deed het College uiteindelijk een uitspraak. In 20 van de 46 oordelen kwam het College tot de conclusie dat inderdaad sprake was van discriminatie.

Zwangerschapsdiscriminatie.

Ook bij veel andere kwesties kunnen mensen aankloppen bij het College. Bijvoorbeeld als er vermoedens spelen van discriminatie op basis van ras, leeftijd, geloof of geaardheid. In totaal werd vorig jaar 416 keer om een oordeel gevraagd. Uiteindelijk oordeelde het College 161 keer, waarvan in 48 procent van de gevallen sprake bleek van discriminatie.

De meeste meldingen bij het College - 35 procent van alle 4259 meldingen - gingen overigens over zwangerschapsdiscriminatie.

Dat melden bij het College zin heeft, blijkt volgens de onderzoekers uit het hoge opvolgingspercentage van 87 procent. "Verwerende partijen zijn ook zonder dat zij daartoe juridisch verplicht zijn, bereid om maatregelen te treffen aan de hand van een oordeel van het College", schrijven de onderzoekers.

Dierentuin.

Buschauffeurs werden bijvoorbeeld, na de uitspraak van het College vorig jaar, door hun werkgever aangesproken op het feit dat ze verplicht zijn om rolstoelgebruikers te helpen.

En de dierentuin die een blindengeleidehond weigerde, heeft na onderzoek geconcludeerd dat het wel mogelijk is om met een hond de dierentuin te bezoeken. Er is nu een speciale route uitgestippeld voor mensen met een visuele beperking.

► Rolstoel komt bus niet in [EditieNL]:

Het openbaar busvervoer in Nederland is nog niet optimaal toegankelijk voor mensen in een rolstoel, concludeerde Editie NL vorig jaar.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105