Dinsdag 16 januari 2018

Laat de tekst voorlezen

BESCHUT WERKEN:

LEREN VAN ELKAAR.

bron: Redactioneel/Cedris.

door: Marlies van der Vloot.

Bent u al goed op weg met beschut werk en wilt u uw kennis en ervaring graag delen met anderen? Of bent u juist op zoek naar deze kennis? Via een enquête (https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/beschut-werken-leren-van-elkaar) wil de Programmaraad kijken of zij u van dienst kan zijn en een koppeling kan maken tussen de instanties die zoekend zijn en instanties die al veel ervaring hebben met beschut werk.

Beschut werk is bedoeld voor die mensen (met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking) die kunnen en willen werken maar hierbij zoveel begeleiding of aanpassingen nodig hebben dat dit niet lukt in een reguliere werkomgeving. UWV bepaalt of iemand tot de doelgroep beschut werk behoort. De gemeente of een persoon zelf kan hiertoe een advies vragen aan UWV. Als UWV positief adviseert dan is het aan de gemeente om daadwerkelijk een beschut werkplek in te richten. Vanaf 1 januari 2017 is het aanbieden van beschut werk een verplichting voor gemeenten. We merken dat veel gemeenten nog zoekende zijn om beschut werkvorm en inhoud te geven. Daarom is dit initiatief van de Programmaraad er op gericht om kennisdeling te bevorderen.

Vul de korte enquête in!

We willen u dan ook graag uitnodigen om de enquête (https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/beschut-werken-leren-van-elkaar) in te vullen zodat we weten of u zich wilt aanbieden als ervaringsdeskundige of zelf graag van anderen leert. Beiden kan natuurlijk ook. Eind januari 2018 informeren we u over het vervolg. Het invullen duurt minder dan 2 minuten. Alvast bedankt!

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum

Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.