06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 15 mei 2018

Laat de tekst voorlezen

HN-INFOpunt:

WANNEER KOMT MIJN KIND

IN AANMERKING VOOR

GESLOTEN JEUGDZORG?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Onze zoon heeft ernstige gedragsproblemen. We lopen met hem bij verschillende instanties. Nu hij ouder wordt zijn de problemen in huis steeds heftiger. Nu vernam ik dat er zoiets als Jeugdzorg-plus bestaat. Komt onze zoon hiervoor eventueel in aanmerking?"

Onze HN-informateur antwoord:

Als uw kind ernstige gedragsproblemen heeft kan opname in een instelling voor Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) een optie zijn. Jeugdzorgplus is een gedwongen opname. Uw kind krijgt dan, in zijn eigen belang, hulp in een gesloten omgeving. Jeugdzorgplus is niet bedoeld als straf.

Procedure gedwongen opname Jeugdzorgplus.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gesloten jeugdhulp. Voor opname in een instelling voor Jeugdzorgplus is een machtiging nodig van de kinderrechter.

De procedure is als volgt:

Een gecertificeerde instelling beslist of en welke zorg nodig is. De instelling vraagt een machtiging aan bij de kinderrechter.

De kinderrechter beslist of een kind met ernstige gedragsproblemen gedwongen wordt opgenomen. Deze beslissing heet een 'machtiging gesloten jeugdzorg'.

Tenslotte volgt opname in een instelling voor Jeugdzorgplus. Onder Jeugdzorgplus vallen gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling.

Jeugdzorgplus is geen strafvorm.

Jeugdzorgplus is voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Het gaat bijvoorbeeld om agressieve jongeren of om meisjes die problemen hebben met loverboys.

Het is in het belang van de jongeren zelf dat zij een behandeling krijgen in geslotenheid. Dit voorkomt dat zij zich onttrekken aan de zorg die ze nodig hebben. Of dat anderen voorkomen dat ze zorg krijgen.

Structuur en sociale vaardigheden aanleren

Uw kind leert in een instelling voor jeugdzorgplus structuur aan te brengen in zijn leven. Door het aanleren van sociale vaardigheden kan uw kind later weer functioneren in de samenleving.

De behandeling moet zo kort als mogelijk en zo lang als nodig zijn. U of andere familieleden zijn betrokken bij de behandeling. Uw kind gaat in de eerste fase van geslotenheid ook naar school in de instelling. Veel instellingen voor jeugdzorgplus hebben op hun eigen terrein een school. Bij andere instellingen gaan de jongeren naar een school in de buurt.

Als uw kind zich in de instelling voor jeugdzorgplus goed ontwikkelt, krijgt het geleidelijk meer vrijheden. Want het is de bedoeling dat jongeren uit de jeugdzorgPlus weer terug gaan naar hun ouders of pleeggezin. Of ze gaan door naar vervolgzorg, begeleid wonen of naar een zelfstandige woonruimte.

Hulpverleningsplan in Jeugdzorgplus.

Iedere jongere in een instelling voor jeugdzorgplus krijgt een hulpverleningsplan. Hierin kunnen beperkende maatregelen staan, in het belang van de behandeling. Zo kan een instelling jongeren tijdelijk in afzondering plaatsen. Of uw kind mag beperkt zijn telefoon of andere communicatiemiddelen gebruiken.

Instellingen voor jeugdzorgplus.

Er zijn verschillende instellingen en locaties voor jeugdzorgplus. Jongeren gaan zo veel mogelijk naar een instelling in hun eigen regio.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.