06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 15 mei 2018

Laat de tekst voorlezen

SPECIALE BEHOEFTEN OF BEPERKINGEN HET MEEST GENEGEERD IN SPEELPLAATS ONTWERP.

bron: Redactioneel/SupportBeurs.

door: Marlies van der Vloot.

´Hoi wil je meedoen?´ is een kreet die we vaak horen in een speeltuin als kinderen elkaar ontmoeten. Ontmoeten is ook ontzettend belangrijk, kinderen leren met elkaar om te gaan en ontwikkelen hun motoriek. Maar wat nou als die ontmoeting niet kan plaatsvinden omdat het niet mogelijk is om samen te spelen?

Het hebben van een handicap plaatst je in 's werelds grootste minderheidsgroep. Meer dan een miljard mensen leven met een of andere vorm van handicap. Tussen 110 en 190 miljoen van de wereldbevolkingheeft een fysieke beperking. (Wereldgezondheidsorganisatie, 2011) Recente schattingen in de Verenigde Staten bij de "centra voor ziektebestrijding en preventie" tonen aan dat ongeveer 15% van de kinderen in de leeftijd van 3 tot 17 jaar één of meer ontwikkelingsstoornissen heeft. Dit omvat onder andere ADHD, Autisme, slechtziendheid, gehoorverlies, enz.

Helaas zien we nog steeds dat de groep met speciale behoeften of beperkingen het meest wordt genegeerd in het ontwerp van speelplaatsen. De meeste inclusieve speloplossingen zijn vaak stigmatiserend of niet uitdagend genoeg.

De meeste speeltuinen zijn vaak aangepast met de focus op slechts één beperking.

Kinderen met een beperking worden nog steeds geconfronteerd met vele barrières, zowel op sociaal gebied als de toegankelijkheid.

Communicatie- en taalbarrières weerhouden vaak kinderen met een beperking tot meedoen, dit leidt tot isolatie.

De meeste inclusieve speeltuinen zijn alleen voor kinderen, ouders kunnen niet meespelen

Er is een gebrek aan speeltoestellen die de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling verbeteren, ongeacht de leeftijd of bekwaamheid van de kinderen.

Gebrek aan het bieden van sensorische stimuli. Visuele en auditieve elementen zijn een belangrijke bijdrage in zintuiglijk spel.

Huidige speeltuin ontwerpen of speeltoestellen sturen teveel het speelgedrag van kinderen. Dit kan de wens om te spelen en daarmee zelfstandig vaardigheden te leren verminderen.

Alle kinderen verdienen een jeugd waarin ze onbeperkt samen kunnen spelen, zelfvertrouwen op kunnen doen en vriendschappen kunnen sluiten. Voor een toegankelijke speelplek zijn geen ingewikkelde aanpassingen in speeltuinontwerp nodig. Wel vraagt het een specifieke manier van denken zodat de speeltuin voor álle kinderen, ongeacht fysieke of mentale beperking, toegankelijk is.

Yalp heeft deze manier van denken omgezet tot een ontwerpfilosofie voor speelterreinen, het All-in concept dat rust op 5 pijlers:

1. Toegankelijkheid

2. Bespeelbaarheid

3. Levendigheid

4. Ontmoeten

5. Plezier

Een All-in speelterrein is gemakkelijk toegankelijk, transparant en overzichtelijk voor jong en oud. Als een speelplek aan deze aspecten voldoet, zal het gevoel van veiligheid en de aantrekkingskracht om te willen spelen toenemen. De speeltuin moet zo worden ingericht dat het een brede doelgroep trekt en dat iedereen er toegang toe heeft. Een uitdaging is om de juiste balans te vinden tussen gestructureerd en vrij spelen, zodat ze intrinsiek gemotiveerd zijn tijdens het spelen, ze samen kunnen spelen met andere kinderen waardoor de motorische en cognitieve ontwikkeling toeneemt. Daarbij houdt Yalp zoveel mogelijk rekening met mensen met een beperkte motoriek, gehoorbeperking, visuele beperking, afhankelijkheid van een hulpmiddel als een rolstoel of stok, verstandelijke beperking en gedrag of (ontwikkelings-) stoornis.

Meer weten? Yalp.nl/mindervaliden-speeltoestellen/all-in

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.