Dinsdag 13 maart 2018

Laat de tekst voorlezen

KAMERVRAGEN OVER GEDWONGEN

STOPPEN PLICARE.

bron: Redactioneel/ANBO.

door: Marlies van der Vloot.

SP-raadslid Hanne Drost gaat vragen stellen aan de Haagse wethouder Karsten Klein, over het gedwongen stoppen van de Haagse coöperatie van wijkverpleegkundigen Plicare.

ANBO maakt zich, samen met huisartsen, fysiotherapeuten en andere eerstelijns professionals, zorgen over de gevolgen voor kwetsbare Haagse burgers. Maar dat is niet de enige reden dat ANBO de noodklok heeft geluid; bij Plicare is de wijkverpleegkundige hét loket voor alle zorgen, óók als het gaat over betalingsproblemen, wonen, verslaving, geestelijke gezondheid en eenzaamheid.

Daarmee is de organisatie een voorbeeld voor het hele land. SP-Kamerlid Maarten Hijink zegt daarom vandaag in het AD ook in de Tweede Kamer vragen te stellen.

Lees de brief aan Karsten Klein, wethouder gemeente Den Haag

Stekker eruit.

Voor de cliënten van Plicare is de wijkverpleegkundige als gids, kaart en kompas, in één persoon. De wijkverpleegkundigen willen de wijk gezonder maken, door ervoor te zorgen dat mensen, ondanks zorg of hulp, zoveel mogelijk op eigen kracht en in hun buurt kunnen doen.

"Maar de manier van werken van Plicare staat onder druk", zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. "De financiering gaat nu via reguliere zorgaanbieders en via de gemeente Den Haag. Wanneer zij dat niet meer willen of kunnen opbrengen, dan moet de stekker eruit. Dat gebeurt in Den Haag op 1 april en dat betekent dat de meest kwetsbare buurtbewoners de dupe worden. Totaal verkeerd: deze aanpak werkt niet alleen in Den Haag, maar moet juist als voorbeeld dienen voor andere gemeenten." 17 Wijkverpleegkundigen verliezen hun baan.

Noodklok.

Huisartsen, fysiotherapeuten en andere eerstelijnszorgprofessionals in Den Haag luidden vorige week samen met ANBO de noodklok over het noodgedwongen stoppen van Plicare. "Dit is een groot drama voor werknemers en cliënten", schrijven de ondertekenaars. "Wanneer deze wijkverpleegkundigen verdwijnen gaat er een hoeveelheid kennis en een netwerk van onschatbare waarde verloren. Maar evenzogoed verwachten wij dat door het wegvallen van deze schakelfunctie de druk op eerstelijnspartijen en organisaties voor wijkverpleging in de regio toeneemt. Wij hopen dat de gemeente Den Haag deze handschoen opneemt. Zonder Plicare zullen we niet alleen negatieve effecten zien het gebied van gezondheid en ziekte, maar ook in participatie, armoede, onderdak en veiligheid. Juist de kwetsbaarste groepen in de samenleving, die waar de wijkverpleegkundige nu achter de voordeur komt, zullen het hardst worden getroffen."

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum