06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 10 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

VERZEKERINGSSECTOR MAAKT AFSPRAKEN OVER VERANTWOORD BELEGGEN.

bron: Redactioneel/Zorgverzekeraars Nederland [ZN].

door: Marlies van der Vloot.

Donderdag ondertekenden de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid het IMVO Convenant Verzekeringssector. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. ZN-voorzitter André Rouvoet ondertekende namens de zorgverzekeraars. “Zorgverzekeraars vinden dat ze niet meer geld op de plank moeten hebben liggen dan nodig is voor de bedrijfsvoering en de solvabiliteitseisen. Daarom geven ze ook geld terug via de premie. Maar de minimaal noodzakelijke reserves zijn wel zo hoog dat zorgverzekeraars vinden dat deze reserves verstandig beheerd moeten worden. Dit convenant gaat daar over”, zegt Rouvoet.

De totale Nederlandse verzekeringssector – bestaande uit algemene verzekeraars en zorgverzekeraars- investeert momenteel zo’n 500 miljard euro in bedrijven en overheden. Hiermee hebben zij mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid en praktijkuitvoering. Met dit convenant sluit de Nederlandse verzekeringssector als eerste ter wereld binnen deze sector, een bredere en ambitieuzere overeenkomst die zich inzet voor thema’s op het gebied van zowel milieu en sociale omstandigheden als ondernemingsbestuur. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten. De ondertekenaars gaan zich daarnaast via het convenant inzetten voor onder andere dierenrechten.

Samenwerken om problemen te voorkomen en aan te pakken.

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) zijn bedoeld om samenwerking tot stand te brengen tussen betrokken partijen om problemen in de internationale keten te voorkomen en aan te pakken. Van verzekeraars wordt verwacht dat zij een goede inschatting maken van de risico’s en waar nodig hun beleid hierop aan passen.

In het eerste jaar starten de partijen met gezamenlijke projecten op het gebied van energietransitie en klimaatverandering. Door hierop samen te werken, krijgen partijen meer inzicht in de risico’s op dit gebied en kunnen acties worden ondernomen om deze aan te pakken. Men gaat elkaar aanspreken op afgesproken doelstellingen en werkt samen aan oplossingen.

Dit IMVO Convenant Verzekeringssector is namens alle leden ondertekend door het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast ondertekenden de FNV, Natuur & Milieu, World Animal Protection, Amnesty International Nederland, PAX, Oxfam Novib en Save the Children Nederland. Ook tekenden de ministers Hoekstra van Financiën en Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De SER faciliteert het convenant en het nakomen van de afspraken.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.