06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 10 april 2018

Laat de tekst voorlezen

CBS: MEER DODEN

DOOR VALLEN.

bron: Redactioneel/CBS/ANBO/ANP.

door: Ton van Vugt.

In 2016 overleden 3884 inwoners van Nederland door een val, bijna 400 (11 procent) meer dan in 2015. De laatste twintig jaar nam het aantal dodelijke slachtoffers van een val trendmatig toe, de laatste vijf jaar zelfs met 60 procent.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan de hand van nieuw onderzoek. Wanneer het CBS corrigeert voor het grotere aantal ouderen dan nam het aantal ongevallen tot 1998 af, waarna opnieuw een stijging ontstond.

Het aantal dodelijke vallen neemt het sterkst toe bij 90-plussers. Tussen 2011 en 2016 is dat aantal zelfs bijna verdubbeld, van 682 in 2011 tot 1308 in 2016. ANBO vermoedt dat de steeds langere zelfstandigheid van mensen een grote rol speelt en niet alleen sinds de beleidswijziging in 2015. "Mensen wonen langer thuis, maar de omgeving moet wel aangepast worden op de conditie van de bewoner", zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. 

Wees alert op risico's.

ANBO vindt dat er meer moet gebeuren om woningen veilig en comfortabel te maken, zodat het risico op vallen kleiner wordt. Den Haan: "Een val is een zeer traumatische gebeurtenis, met een grote impact op de gezondheid van mensen. Zeker wanneer zij al kwetsbaar zijn, is de kans groot dat iemand niet meer herstelt."

Valpreventie is dus de kern en daar zijn bijvoorbeeld valtrainingen voor. "Maar laat bijvoorbeeld ook de wijkverpleegkundige, de Wmo-consulent of de huishoudelijke hulp een checklist uitvoeren en de grootste risico's elimineren", aldus Den Haan. "Eventueel op initiatief van mantelzorgers. Wanneer een huis slecht te verbeteren is, zou verhuizen een optie moeten zijn. Maar laat ook de apotheker of de huisarts een rol spelen. Bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld slaapmedicatie, vergroten het risico op vallen aanzienlijk. Zowel de bewoner als zijn naaste omgeving moet daarvan doordrongen zijn, en zowel de risico's verkleinen als de mogelijkheden om alarm te slaan vergroten." 

Een ongeluk zit in een klein hoekje, daarom raadt ANBO slimme hulpjes aan om tóch iemand te waarschuwen na een val. Den Haan: "Denk aan een alarmknop die je op het lijf draagt of een systeem van camera's of (val)sensoren, waardoor er een naaste of professional wordt gewaarschuwd. Ook hier geldt: misschien voelt het alsof het nog niet nodig is, maar hulpmiddelen komen vaak als het leed al geschied is. Praat erover en zorg voor een veilige woonomgeving."

► Valpreventie - Hoe kun je vallen bij ouderen voorkomen?

Mensen wíllen zelfstandig wonen, maar denken niet na over aanpassen.

Uit onderzoek van onder andere ANBO via de zilverwonen.nl in 2016 bleek dat bijna 60 procent van de 65-plussers aangeeft, dat hun val voorkomen had kunnen worden. Door in huis bijvoorbeeld kleedjes te verwijderen, leuningen en handvatten op te hangen, de badkamervloer minder glad te maken, drempels weg te halen of gewoon door beter op te letten. Langer thuis wonen is en blijft voor bijna 90 procent van de ANBO-achterban de eerste keuze, echter, op de vraag welke maatregelen mensen zouden nemen als ze, bijvoorbeeld door een val, binnen afzienbare tijd minder mobiel zouden worden, blijft 3 op de 5 het antwoord schuldig.

ANBO Woonconsulent is er voor u.

ANBO heeft het afgelopen jaar Woonconsulenten opgeleid, die bewoners adviseren over anti-inbraak, maar ook over valpreventie en brandveiligheid. Meer weten? Kijk eens op www.anbo.nl/veiligwonen. Via zilverwonen.nl, waar ANBO partner van is, is de Langer Thuis Test ontwikkeld. Daarin krijgt u ook meteen advies.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105