Goedenacht

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Maandag, 13. Juli 2020

AANKONDIGING ENQUÊTE ONDERZOEK GESPECIALISEERDE ZORG DOOR EEN INFORMELE ZORGVERLENER

Bron: MantelzorgNL

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert onderzoeksbureau Significant Public momenteel een onderzoek uit. Dit gaat over de ervaren knelpunten rondom het vinden en/of behouden van informele zorgverleners die vormen van gespecialiseerde zorg verlenen aan houders van een Persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz).

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke knelpunten worden ervaren en hoe vaak deze voorkomen. De resultaten van dit onderzoek bieden de minister van VWS handvatten om in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Heeft u zelf een pgb, bent u vertegenwoordiger van een cliënt met een pgb of bent u zorgverlener? Vul dan de vragenlijst in. Ook als u geen knelpunten ervaart zijn we benieuwd naar uw ervaringen. Het invullen van de enquête vraagt ongeveer 10-15 minuten van uw tijd. De enquête is anoniem en de resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Alvast hartelijk dank voor het invullen van deze enquête!

Klik hier om naar de enquête te gaan

Voor vragen over dit onderzoek of deze vragenlijst kunt u contact opnemen met Irene Lapajian ([email protected]) of Ellen Westhoff ([email protected]) via het aangegeven emailadres of contact opnemen met ons secretariaat (088-0023400) en vragen naar een van de genoemde personen.

► Inzetten informele zorg theorie:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: