06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Lees voor / Lees mee
Donderdag, 10. Januari 2019

Shared space;

verfraaiing of obstakel.

Bron: Redactioneel/Ieder(in).

In de openbare ruimte vind je steeds vaker een ‘shared space’ of ‘gedeelde ruimte’. Een plaats die is ingericht zonder verkeersregels en verkeersborden. Door op elkaar te letten, regelen alle gebruikers zelf het verkeer. Wat bedoeld is als verfraaiing van de openbare ruimte is voor mensen met een beperking vaak juist een obstakel.

En een oplossing die niet voor iedereen veilig is, is geen oplossing. Om tot een structurele veilige oplossing te komen pleit Ieder(in) er bij de landelijke overheid voor om een actieplan openbare ruimte op te stellen. Shared space is een onderwerp dat bij uitstek geschikt is om mee te nemen in zo’n actieplan zodat de openbare ruimte alleen oplossingen kent die voor iedereen werken.

Voordat zo’n actieplan er is, is het belangrijk dat ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de inrichting, uitvoering en evaluatie van lokale shared spaces. Voor belangenbehartigers die met herindeling van de openbare ruimte te maken krijgen biedt Ieder(in) een overzicht van voorwaarden waaraan gedacht moet worden bij de inrichting van een ‘gedeelde ruimte’.

Link naar document.

Downloads:

Download het bestand Shared Spaces 2.0

Shared Spaces 2.0 word / 2018-12-18

Download het bestand Shared Spaces 2.0

Shared Spaces 2.0 pdf / 2018-12-18

► Shared space roundabout Drachten, The Netherlands:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedemiddag

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105